04/06/2019 - 19:17

Khảo sát tình hình và kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ tiếp dân và xử lý đơn, thư 

(CT)- Chiều 4-6-2019, Đoàn khảo sát của Trung ương về tình hình và kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ tiếp dân và xử lý đơn, thư do đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Thành ủy Cần Thơ. Tiếp đoàn có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy có liên quan và đại diện UBND TP Cần Thơ.

   Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi khảo sát. Ảnh: S.H

Thời gian qua, thành phố tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Sau khi tiếp nhận Quy định số 11-QĐi/TW, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành công văn chỉ đạo các quận, huyện ủy, các ban xây dựng đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; các sở, ban, ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm quy định này; đồng thời yêu cầu Bí thư các Quận ủy, Huyện ủy tiếp công dân ít nhất 2 ngày trong tháng. Đồng chí Bí thư Thành ủy đã xếp lịch tiếp công dân 1 ngày trong tháng. Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy các xã, phường, thị trấn đều xếp lịch tiếp công dân cho đồng chí Bí thư theo đúng quy định. Công tác phối hợp và thực hiện các quy định về tiếp công dân của Ban Nội chính, Văn phòng Thành ủy, UBKT Thành ủy với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan rất tốt nên tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố ổn định.  

Tại buổi khảo sát, đồng chí Phạm Văn Hiểu cho rằng Thành ủy đã phân công nhiệm vụ, quyền hạn về tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thành ủy rất rõ ràng là giao cho Ban Nội chính chủ trì và Văn phòng Thành ủy phối hợp thực hiện.  Sau hơn 3 tháng thực hiện Quy định 11-QĐi/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân (Quy định 11-QĐi/TW), Thành ủy chưa gặp khó khăn, vướng mắc, do Thành ủy đã thực hiện công tác này rất nền nếp nhiều năm nay. Sắp tới đây, Thành ủy cũng sẽ quy định thể chế về công tác này như địa điểm, nội quy… tiếp công dân. Đồng chí đề nghị trung ương nên có phần mềm xử lý đơn, thư giải quyết khiếu nại, tố cáo chung để dễ dàng trong quản lý đối với công tác này…

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Phạm Gia Túc nhấn mạnh việc khảo sát này là để nắm rõ tình hình thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW và Quy định 04-QĐi/TW ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy, để đoàn khảo sát tổng hợp tham mưu xây dựng quy chế và hướng dẫn công tác tiếp dân của cấp ủy đảng. Cần Thơ đã làm rất tốt công tác này, có Chỉ thị và công văn của Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tiếp dân. Đoàn sẽ tiếp thu đầy đủ những kiến nghị của thành phố về công tác này để xây dựng Dự thảo quy chế và hướng dẫn về công tác tiếp dân, đối thoại và xử lý đơn, thư một cách tốt nhất trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.  

S.HÀ

Chia sẻ bài viết