29/05/2019 - 10:26

Khảo sát công tác quản lý chất thải tại các khu công nghiệp 

Đoàn khảo sát thực tế tại các hệ thống xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Trà Nóc.

(CT)- Ngày 28-5-2019, Ban Đô thị HĐND thành phố khảo sát công tác quản lý nhà nước về chất thải tại Khu công nghiệp (KCN) Trà Nóc và KCN Thốt Nốt. Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố tham gia đoàn khảo sát.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, hiện tại, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 8 KCN tập trung theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, có 6 KCN đang hoạt động với 2 hệ thống thoát nước thải tập trung đã được xây dựng, đưa vào vận hành và khai thác sử dụng phục vụ cho các KCN đang hoạt động.

 Cụ thể Dự án nhà máy xử lý nước thải KCN Thốt Nốt với công suất giai đoạn 1 là 2.500m3/ngày, đêm do Trung tâm Xây dựng hạ tầng KCN Thốt Nốt làm chủ đầu tư đã đi vào vận hành chính thức vào tháng 4-2013. Hiện tại mỗi ngày nhà máy này tiếp nhận khoảng 2.100m3 nước thải từ Công ty TNHH Ấn Độ Dương và Công ty TNHH Thủy sản NTSF để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (loại A) trước khi thải ra sông Hậu. Dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống thoát nước thải KCN Trà Nóc giai đoạn 1 là 6.000m3/ngày, đêm được xây dựng nhằm mục tiêu xử lý nước thải phát sinh trong KCN Trà Nóc 1 và Trà Nóc 2, do Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng KCN Cần Thơ làm chủ đầu tư. Dự án đã được đi vào vận hành chính thức giai đoạn 1 vào tháng 10- 2015 chủ yếu tiếp nhận nước thải của các Công ty ở KCN Trà Nóc 2 để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (loại A) trước khi thải ra sông. Riêng đối với nước thải phát sinh từ những doanh nghiệp chưa đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN đều phải xử lý đạt các quy chuẩn đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

Để triển khai thực hiện hiệu quả việc bảo vệ môi trường trong các KCN trên địa bàn thành phố Cần Thơ, đoàn giám sát đề nghị Trung tâm Xây dựng hạ tầng KCN Thốt Nốt và Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng KCN Cần Thơ tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các doanh nghiệp về công tác quản lý môi trường; tăng cường kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm nhằm ngăn ngừa, hạn chế và khắc phục cơ bản những vấn đề gây ô nhiễm môi trường ở KCN. Đồng thời, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường góp phần đảm bảo môi trường tại các KCN trên địa bàn thành phố được tốt hơn. Đoàn khảo sát cũng ghi nhận những khó khăn, đề xuất tại các KCN để làm cơ sở cho đoàn giám sát công tác quản lý nhà nước về chất thải trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Thanh Thư

Chia sẻ bài viết