26/09/2010 - 09:04

CÀ MAU

Khánh thành sàn giao dịch việc làm

Sáng ngày 25-9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau tổ chức buổi Lễ khánh thành sàn giao dịch việc làm và ra mắt phiên giao dịch việc làm lần thứ nhất của tỉnh Cà Mau.

Sàn giao dịch có địa chỉ Website: “Người tìm việc, Việc tìm người”. Sàn giao dịch đưa vào hoạt động sẽ góp phần giải quyết việc làm của lao động tại địa phương nhất là lao động ở các vùng nông thôn.

Tỉnh Cà Mau là thành viên thứ 45 của tổ chức với hình thức “Sàn giao dịch việc làm”. Sàn giao dịch việc làm tổ chức hoạt động định kỳ hàng tuần, hàng tháng. Theo dự tính trung bình một phiên giao dịch thu hút từ 30-100 Doanh nghiệp với 1.300-1.500 lao động tham gia.

HỮU TÙNG

Chia sẻ bài viết