11/05/2013 - 08:34

Khai mạc Đối thoại lần thứ 3 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ xã hội Đức

Chiều 10-5, tại Hà Nội đã diễn ra Đối thoại lần thứ ba giữa Đảng ta và Đảng Dân chủ xã hội Đức (SPD) với chủ đề "Những thách thức và giải pháp đối với chính sách an sinh xã hội bền vững cho tất cả mọi người tại Việt Nam và Đức".

Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu của SPD do bà Edelgal Bulmahn, nguyên Bộ trưởng Liên bang, đại biểu Quốc hội CHLB Đức, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đức làm Trưởng đoàn. Tham gia Đối thoại có các nhà quản lý, các nghị sĩ Quốc hội, các chuyên gia nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội ở Việt Nam và CHLB Đức.

Tại Đối thoại, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cho biết: Ở Việt Nam, ngay từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam đã quan tâm đến việc xây dựng hệ thống an sinh xã hội. Từ sau khi đất nước thống nhất và đặc biệt từ năm 1986 khi Đảng Cộng sản Việt Nam phát động công cuộc Đổi mới đến nay, hệ thống luật pháp, chính sách về an sinh xã hội mới thực sự được xây dựng khá đầy đủ, mà tiêu biểu là việc ban hành Luật Bảo hiểm Xã hội và Luật Bảo hiểm Y tế, tạo cơ sở pháp lý cho sự hình thành, phát triển và vận hành của hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam.

Trưởng ban Đối Ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân nêu rõ, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định phải thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển. Theo đó ba nhiệm vụ lớn được đề ra nhằm bảo đảm an sinh xã hội: Sửa đổi, hoàn thiện hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ giúp và cứu trợ xã hội; Triển khai có hiệu quả các chương trình xóa đói giảm nghèo; Huy động mọi nguồn lực xã hội cùng với Nhà nước chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của những người và gia đình có công.

Hai Trưởng đoàn nhấn mạnh, chủ đề được lựa chọn của cuộc Đối thoại lần này là "Những thách thức và giải pháp đối với chính sách an sinh xã hội bền vững cho tất cả mọi người tại Việt Nam và Đức" vừa có tính thời sự cao, vừa có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh hai nước đã có nhiều nỗ lực trong thời gian qua nhằm giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đang tác động tới nền kinh tế của hai nước nói chung và tới điều kiện an sinh xã hội của người dân hai nước nói riêng.

NGUYỄN HỒNG ĐIỆP (TTXVN)

Chia sẻ bài viết