13/07/2015 - 10:02

Nhịp cầu dân cử

Kết quả xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Cử tri và đại biểu HĐND thành phố đề nghị cho biết kết quả việc xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên đường Nguyễn Văn Linh. Nội dung báo cáo trả lời của UBND thành phố, như sau:

Thời gian qua, trên đường Nguyễn Văn Linh thuộc địa bàn quận Ninh Kiều thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. UBND thành phố đã chỉ đạo UBND quận Ninh Kiều thường xuyên tuần tra, kiểm tra chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm để lập lại trật tự đô thị trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh và những tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng buôn bán lấn chiếm gây mất an toàn giao thông trên địa bàn quận.

Theo báo cáo của UBND quận Ninh Kiều, trong 6 tháng đầu năm 2015 đã thực hiện 99 cuộc tuần tra, kiểm tra về trật tự đô thị trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, qua đó đã nhắc nhở 410 trường hợp; lập biên bản, ra quyết định xử phạt 237 trường hợp và yêu cầu 70 cơ sở kinh doanh cam kết không tái phạm, giữ gìn an toàn giao thông, trật tự đô thị, đến nay tình hình lấn chiếm cơ bản đã được khắc phục. Trong thời gian tới, UBND thành phố chỉ đạo quận Ninh Kiều tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân và các cơ sở kinh doanh không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, giữ gìn trật tự, cảnh quan đô thị và đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến.

Chia sẻ bài viết