23/12/2015 - 10:25

Nhịp cầu dân cử

Kết quả triển khai đầu tư xây dựng lại chung cư Ngô Hữu Hạnh

Cử tri và đại biểu HĐND thành phố đề nghị cho biết kết quả triển khai đầu tư xây dựng lại chung cư Ngô Hữu Hạnh. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Cuối năm 2014, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất phương án cải tạo, xây dựng lại chung cư Ngô Hữu Hạnh. Đến nay, Sở Xây dựng đã hoàn thành khảo sát, đánh giá hiện trạng và kiểm định chất lượng của chung cư và lấy ý kiến các hộ dân bị ảnh hưởng tại khu chung cư Ngô Hữu Hạnh và người dân ở khu vực xung quanh. Hiện nay, Sở Xây dựng đang tham vấn một số nhà đầu tư có kinh nghiệm, tham khảo các phương án đầu tư hiệu quả để đề xuất phương án quy hoạch và hình thức đầu tư khu chung cư Ngô Hữu Hạnh đảm bảo phù hợp với thực tế khu quy hoạch, trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

Chia sẻ bài viết