29/12/2015 - 21:30

Nhịp cầu dân cử

Kết quả đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin

Thực hiện nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố về nội dung liên quan đến công tác tham mưu lãnh đạo thành phố tổ chức triển khai, thực hiện đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Nội dung trả lời của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố như sau:

- Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch 112/KH-UBND, ngày 20-10-2015 thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15-4-2015 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; triển khai quán triệt Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 1-7-2014 của Bộ Chính trị cho cán bộ chủ chốt của thành phố;

- Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo thực hiện hoàn thiện cơ sở hạ tầng CNTT, kịp thời tham mưu UBND thành phố ban hành các cơ chế chính sách có liên quan xây dựng Đề án thực hiện chính quyền điện tử theo chủ trương của Chính phủ, như: Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm dữ liệu TP Cần Thơ; Quyết định số 608/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước trên địa bàn TP Cần Thơ; Quyết định số 1559/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT TP Cần Thơ; Quyết định số 2945/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước thuộc UBND thành phố; Kế hoạch số 70/KH-UBND về lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn thành phố giai đoạn 2015-2020; Kế hoạch 93/KH-UBND xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử TP Cần Thơ theo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 1.0 đã được ban hành; Kế hoạch số 96/KH-UBND tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020…

- Xây dựng Khu CNTT tập trung: Sở đã tham mưu trình UBND thành phố phê duyệt vị trí đất của dự án xây dựng Khu CNTT tập trung và Vườn ươm doanh nghiệp CNTT TP Cần Thơ với tổng mức vốn đầu tư khoảng 750 tỉ đồng, quy mô khoảng 64 ha tại quận Cái Răng. Ngoài ra, trong năm, Sở cũng đã phối hợp với các sở, UBND quận liên quan tham mưu thực hiện các thủ tục để thu hút đầu tư đối với tập đoàn FPT vào xây dựng Khu công viên phần mềm FPT và đại học FPT tại thành phố Cần Thơ.

- Tham mưu họp Ban chỉ đạo Ứng dụng CNTT thành phố, trong đó tập trung báo cáo tổng kết Kế hoạch 40/KH-UBND ngày 5-10-2010 của UBND TP Cần Thơ về ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước TP Cần Thơ giai đoạn 2011 - 2015, các định hướng, đề xuất kiến nghị để tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý CNTT trong thời gian tới.

Chia sẻ bài viết