09/06/2023 - 21:05

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ:

Huyện Cờ Đỏ cần rà soát, đánh giá và có giải pháp khả thi, căn cơ để đạt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2023 

(CT) - Chiều 9-6, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ, chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Cờ Ðỏ về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 5 tháng đầu năm 2023. Tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí: Nguyễn Thành Ðông, Phó Chủ tịch HÐND thành phố; Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo các Ban xây dựng Ðảng Thành ủy, các sở, ngành thành phố.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi làm việc với BTV Huyện ủy Cờ Đỏ. Ảnh: Q. THÁI

Theo báo cáo của Huyện ủy Cờ Ðỏ, 5 tháng đầu năm 2023, BTV Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 9/15 chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ (trong đó có 19/28 chỉ tiêu thành phần đạt từ 70% trở lên). Cụ thể, BTV Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai học tập, quán triệt, cụ thể hóa chương trình, kế hoạch thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Thành ủy. Chỉ đạo tất cả 44 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội nhiệm kỳ 2020-2025; lãnh đạo thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, đảng viên; triển khai Quy định số 96-QÐ/TW của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đươc thực hiện chặt chẽ; hệ thống Dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Ðối với lĩnh vực kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước 6 tháng đầu năm 2023 đạt trên 1.492,3 tỉ đồng, đạt 57,78% kế hoạch; tổng giá trị bán lẻ các sản phẩm hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 2.674,8 tỉ đồng, đạt 63,39% kế hoạch. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng đầu năm ước đạt 2.980 tỉ đồng, đạt 72,68% kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố lưu ý: BTV Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ và nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy cho cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, vai trò người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phục vụ công tác quy hoạch cho nhiệm kỳ tới; lãnh đạo hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát trong năm 2023; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Huyện cần rà soát, đánh giá và có giải pháp khả thi, căn cơ để đạt chỉ tiêu đề ra trong năm 2023. Cụ thể, cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; nâng cao chất lượng nông sản gắn với mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Ðồng thời, lãnh đạo thực hiện tốt các dự án được triển khai trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Q. THÁI

 

Chia sẻ bài viết