24/10/2015 - 15:34

BÀ LÊ DƯƠNG CẨM THÚY, PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP CẦN THƠ

Huy động mọi nguồn lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng

 

TP Cần Thơ được xác định giữ vai trò động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Muốn thực hiện được mục tiêu này, đòi phải huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội đồng bộ, hiện đại, xứng tầm đô thị trung tâm vùng. Đánh giá về quá trình phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội của thành phố, bà Lê Dương Cẩm Thúy, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, cho biết:

Văn kiện Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020, đã nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2010-2015 Đảng bộ thành phố đã đạt những thành tựu quan trọng, nổi bật là thực hiện đạt và vượt 20/22 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh. Với kết quả huy động tổng vốn đầu tư khoảng 200.000 tỉ đồng (đạt chỉ tiêu đề ra), gấp 2,35 lần so với nhiệm kỳ trước. Trong đó, nguồn vốn huy động gồm: Trung ương quản lý đầu tư trên địa bàn 54.393 tỉ đồng, chiếm 27,10%; thành phố quản lý đầu tư 146.242 tỉ đồng, chiếm 72,90% (Vốn thuộc ngân sách nhà nước đầu tư 17.402 tỉ đồng, chiếm 8,7%; các thành phần kinh tế ngoài nhà nước đầu tư 123.574 tỉ đồng, chiếm 61,6%; Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 5.266 tỉ đồng, chiếm 2,6%). Các nguồn vốn đầu tư huy động đã đóng góp đáng kể trong xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thay đổi bộ mặt đô thị và nông thôn. Trong đó, có những công trình lớn mang tính chất vùng, có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển mới cho thành phố

*Bà đánh giá thế nào về quá trình đầu tư cơ sở hạ tầng cũng như khả năng thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển của thành phố trong thời gian qua?

- Cần Thơ là đô thị loại 1 đóng vai trò đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế, địa bàn trọng điểm giữ vị trí chiến lược về quốc phòng an ninh của vùng ĐBSCL và của cả nước; là một cực phát triển, đóng vai trò động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của toàn vùng theo như Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị đã nêu. Đặt trong bối cảnh và yêu cầu phát triển như thế thì việc đầu tư cơ sở hạ tầng của TP Cần Thơ hiện nay là chưa xứng tầm, chưa phát huy đúng mức vị trí, vai trò của thành phố đối với vùng ĐBSCL và cả nước.

Từ năm 2004, tỉnh Cần Thơ chia tách, TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương được thành lập mới. Trong thời kỳ ổn định ngân sách 5 năm: 2006-2010 và 2011- 2015, TP Cần Thơ có xuất phát điểm thấp, nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu và vốn phân bổ theo tiêu chí, định mức còn hạn chế, thấp hơn một số tỉnh trong vùng; so với TP Hải Phòng, Đà Nẵng thấp hơn 2-3 lần, thậm chí có năm thấp hơn đến 4 lần. Bên cạnh đó, Cần Thơ cũng như các tỉnh vùng ĐBSCL có nền đất yếu, chi phí đầu tư xây dựng cao; cơ sở hạ tầng, nhất là về giao thông kết nối liên vùng chưa đồng bộ, vận tải đường hàng không, đường biển hạn chế nên việc thu hút, kêu gọi đầu tư có khó khăn, nhiều năm qua chưa có chuyển biến tích cực, đột phá. Do đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII đã xác định 3 khâu đột phá để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, khâu đột phá thứ 2 là tập trung huy động mọi nguồn lực, kết hợp vận dụng cơ chế, chính sách của Trung ương, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, đặc biệt là xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giao thông vận tải, sân bay, bến cảng... đồng bộ, hiệu quả, phục vụ tốt yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Hạ tầng giao thông của TP Cần Thơ được đầu tư ngày càng đồng bộ, kết nối thông suốt. Trong ảnh: Công trình nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn từ Km7+000 đến Km14) đoạn qua địa bàn quận Bình Thủy đang trong giai đoạn hoàn thành đưa vào sử dụng. Ảnh: M.H

 

*Với vai trò là cơ quan tham mưu, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu cho thành phố thực hiện khâu đột phá quan trọng này ra sao, thưa bà?

- Giai đoạn 2015-2020, thành phố đặt ra yêu cầu phải phấn đấu huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 280-300 ngàn tỉ đồng, đi đôi với tái cơ cấu đầu tư công, xác định rõ danh mục công trình đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các sở, ngành chức năng nghiên cứu, đánh giá tình hình huy động, sử dụng các nguồn vốn trong, ngoài nhà nước cho đầu tư hạ tầng để tham mưu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung phù hợp. Đồng thời, hướng dẫn kỹ những quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư công, vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA; hồ sơ, thủ tục phê duyệt đề xuất dự án của các nhà đầu tư; sử dụng vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án cũng như quyền và nghĩa vụ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Đơn vị cũng tiếp tục nghiên cứu, vận dụng trình cấp thẩm quyền ban hành văn bản quy định về việc chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó có nội dung quy định về đảm bảo duy tu, bảo trì, vận hành, khai thác hiệu quả công trình. Thường xuyên cập nhật, bổ sung các cơ chế, chính sách để huy động hiệu quả các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách, nhất là thực hiện thí điểm thành công một vài dự án đầu tư theo PPP dưới một số hình thức phù hợp.

*Với yêu cầu xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giao thông vận tải, đồng bộ, hiệu quả, thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Sở sẽ tham mưu thành phố tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa bà?

- Giai đoạn 2015-2020, các công trình giao thông trọng điểm do Trung ương đầu tư sẽ hoàn thành trên địa bàn như: Quốc lộ 91, cầu Cần Thơ 2, tuyến nối quốc lộ 91 với đường Nam Sông Hậu, đường bộ cao tốc đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ; Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng; luồng cho tàu tải trọng lớn vào cảng Cái Cui, nâng cấp hệ thống cảng Cần Thơ thành cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực loại I: mở tuyến mới quốc tế, nội địa cho Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. Nhằm đảm bảo tính đồng bộ và phát huy hiệu quả các công trình trọng điểm do Trung ương đầu tư trên địa bàn, thành phố sẽ tiếp tục tập trung đầu tư các công trình mang tính kết nối liên tỉnh, liên vùng, phát huy hiệu quả các dự án trọng điểm do ngân sách nhà nước đầu tư về giao thông, vừa tạo động lực mới về phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an toàn giao thông và khai thác quỹ đất tạo nguồn thu tái đầu tư.

Trên cơ sở huy động các nguồn lực đầu tư cũng như vận dụng các cơ chế chính sách từ Trung ương, để thực hiện được nhiệm vụ này, thành phố cần khẩn trương rà soát, hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung trình cấp thẩm quyền xem xét, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về phạm vi, đối tượng khuyến khích hỗ trợ, ưu đãi đầu tư, xã hội hóa đối với từng ngành, lĩnh vực; cơ chế, chính sách về bồi hoàn, hỗ trợ tái định cư, tạo quỹ đất "sạch" phù hợp với quy định hiện hành, khả thi trong triển khai thực hiện dự án. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch các lĩnh vực kết cấu hạ tầng mang tính khả thi, có trọng tâm, kết nối, phân kỳ đầu tư đảm bảo cân đối giữa nhu cầu và nguồn lực thực hiện. Ưu tiên sử dụng vốn đầu tư công, vốn ODA cho các dự án quan trọng, có tính động lực cho phát triển.

*Xin cảm ơn bà!

MINH HUYỀN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết