27/06/2011 - 15:42

TRÀ VINH

Hơn 7.400 ha nuôi tôm sú bị thiệt hại

Ông Nguyễn Vũ Phương, Chi cục phó Chi cục Nuôi trồng thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh), cho biết: Từ đầu vụ đến nay trên địa bàn 4 huyện Trà Cú, Châu Thành, Cầu Ngang và Duyên Hải có khoảng 393 triệu con tôm sú giống bị thiệt hại (chiếm 22,5% số lượng giống thả nuôi), chiếm diện tích 7.471 ha (khoảng 31,9% diện tích) của hơn 8.000 hộ dân thả nuôi (chiếm 32,3% số hộ nuôi). Phần lớn tôm chết ở giai đoạn từ 1,5 - 2,5 tháng tuổi, ước thiệt hại khoảng 20 tỉ đồng (con giống, chi phí cải tạo ao, thức ăn...).

Cũng theo ông Nguyễn Vũ Phương, mặc dù đơn vị có nhiều giải pháp để khắc phục và hạn chế tình trạng tôm nuôi bị thiệt hại như thường xuyên quan trắc các yếu tố môi trường, thu mẫu tôm nuôi có dấu hiệu nhiễm bệnh để tìm nguyên nhân khắc phục, tăng cường cán bộ kỹ thuật về các địa phương để tư vấn kỹ thuật và phương pháp phòng trị bệnh cho tôm nuôi…, nhưng vẫn không thể ngăn chặn được tình trạng tôm chết. Theo thống kê, toàn tỉnh Trà Vinh hiện có 24.943 hộ nông dân các huyện ven biển thả nuôi hơn 1,74 tỉ con tôm sú giống, diện tích 23.361 ha (trong đó, có 6.630 ha nuôi công nghiệp và bán công nghiệp).

NG.D

Chia sẻ bài viết