20/07/2013 - 19:07

TP Hồ Chí Minh

Hơn 398,6 tỉ đồng chi trả trợ cấp thất nghiệp

(ĐCSVN)- Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm 2013, tổng số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn thành phố là hơn 398,6 tỉ đồng.

Trong 6 tháng qua, số lao động đăng ký thất nghiệp là 59.797 người, giảm 22,13% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, có 46.484 người được nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, 70.840 người được tư vấn việc làm và 1.250 người được hỗ trợ học nghề. Thành phố cũng đã giải quyết việc làm cho 143.552 lao động, đạt 54,17% kế hoạch năm. Trong đó, có 86.670 người có việc làm ổn định và số việc làm mới tạo là 56.790 chỗ; đã có 2.336 người đi xuất khẩu lao động tại các nước.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực công tác của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố cũng đạt nhiều kết quả. Cụ thể, về chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá, thành phố đang trợ vốn cho 32.776 hộ nghèo và 141 cơ sở sản xuất kinh doanh thu nhận lao động nghèo với số tiền gần 205,7 tỉ đồng; đào tạo ngắn hạn cho 735 lao động và giới thiệu việc làm cho 2.292 lao động nghèo. Thành phố đã cấp phát 94.706 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo; chi hỗ trợ học tập cho 18.255 học sinh thuộc hộ nghèo với số tiền 5,12 tỉ đồng và miễn giảm học phí cho 171 sinh viên hộ nghèo với số tiền 250,9 triệu đồng. Quỹ Vì người nghèo các cấp cũng đã vận động xây dựng 30 nhà tình nghĩa, 95 nhà tình thương với kinh phí 4,04 tỉ đồng và sửa chữa, chống dột 50 căn nhà cho các hộ nghèo với kinh phí 544,7 triệu đồng.

Đặc biệt, thành phố đã thực hiện chính sách chế độ cho 1.479 trường hợp theo quy định; hỗ trợ học phí cho 4.461 học sinh - sinh viên thuộc diện chính sách với số tiền gần 12,2 tỉ đồng. Trong công tác bảo trợ xã hội, thành phố đã cấp 97.048 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng bảo trợ xã hội và giải quyết hồi gia cho 338 người; miễn giảm học phí cho 30.091 trẻ em nghèo với số tiền 3,4 tỉ đồng; tổ chức 15 cuộc tập huấn nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới…

V.L

Chia sẻ bài viết