20/04/2012 - 09:00

TP CẦN THƠ

Hơn 22.000 hồ sơ đăng ký dự thi đại học năm 2012

(CT)- Ngày 19-4-2012, ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên - chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, cho biết: Từ ngày 15-3 đến 17 giờ 16-4-2012, Sở đã nhận được 22.063 hồ sơ đăng ký dự thi đại học, cao đẳng của thí sinh năm 2012 (giảm trên 1.500 hồ sơ so với năm 2011).

Qua thống kê ban đầu cho thấy, số hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh mắc sai sót nhiều về: ghi sai trường tổ chức thi và trường không tổ chức thi, tức là thí sinh đăng ký vào trường tổ chức thi nhưng lại ghi nhầm vào mục trường không tổ chức thi hoặc ghi cả hai mục này; một số thí sinh khác ghi dự thi vào khối A1 của Trường Đại học Cần Thơ, trong khi trường không tuyển khối này;... Như mọi năm, khối A vẫn là khối thi có số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao nhất (chiếm 2/3 trong tổng số hồ sơ), thấp nhất là khối C và khối D3.

Từ ngày 17 đến 23-4, thí sinh chưa nộp hồ sơ có thể nộp trực tiếp cho các trường đại học, cao đẳng có tổ chức thi.

B.NG

Chia sẻ bài viết