11/03/2011 - 09:13

Hội thảo Kinh tế Việt Nam - những vấn đề đặt ra trong trung và dài hạn

(CT)- Hội thảo do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp với Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức ngày 10-3 tại TP Cần Thơ. Hội thảo có sự tham dự của các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, chuyên gia kinh tế và lãnh đạo địa phương.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, cùng lãnh đạo địa phương về hoạch định những chính sách phát triển kinh tế vĩ mô trung và dài hạn. Các diễn giả cho rằng, giai đoạn 2011-2015, mục tiêu ưu tiên trong hành động của Nhà nước phải thay đổi: ưu tiên chống lạm phát. Cần thay đổi tư duy kế hoạch triệt để. Năm 2011 phải triển khai ngay kế hoạch tái cấu trúc nền kinh tế, chứ không đợi kinh tế ổn định mới thực hiện. Chú trọng xây dựng và phát triển công nghiệp phụ trợ ngay từ đầu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phải tạo quan hệ kinh tế giữa quốc gia và kinh tế tỉnh chặt chẽ, nếu không kinh tế tỉnh sẽ phá vỡ kinh tế quốc gia. Hiện nay, việc thiếu điện sản xuất, chứng tỏ hoạch định kinh tế cán cân cung- cầu không cân đối. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, trong hoạch định chính sách và điều hành kinh tế vĩ mô, những nhà hoạch định còn coi thường nguyên lý sơ đẳng của nền kinh tế thị trường (nhất là chức năng của nhà nước trong nền kinh tế). Cơ chế ngân sách định hướng toàn bộ nền kinh tế, nếu không thay đổi cơ cấu này sẽ khó phát triển... Các chuyên gia cũng cho rằng, về trung hạn để kinh tế Việt Nam chuyển từ rộng sang chiều sâu cần xây dựng lộ trình cụ thể, phải xác định tăng trưởng dựa trên những điều kiện cụ thể. Song song đó, vấn đề tài chính quốc gia cần được giải quyết triệt để đi đôi với quản lý và điều hành vĩ mô, giải quyết hiệu quả hơn vấn đề an sinh xã hội.

Hội thảo sẽ tiếp tục làm việc ngày hôm nay 11-3.

GIA BẢO- MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết