26/07/2011 - 22:22

Hội thảo Dự thảo Báo cáo Quốc gia thực thi Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng

Ngày 26-7, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội thảo Dự thảo Báo cáo quốc gia thực thi Công ước Liên Hiệp Quốc về Chống tham nhũng, nhằm bổ sung, chỉnh sửa tiến đến hoàn thiện Báo cáo trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phó Tổng thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại diện đại sứ quán Anh, Thụy Điển, Đan Mạch tại Việt Nam, đại diện các tổ chức quốc tế UNODC, Aus Aids, DFID, UNDP, một số chuyên gia pháp luật quốc tế. Đại diện Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Hội Luật gia Việt Nam,... đại diện một số tổ chức xã hội, trường Đại học trong nước cùng tham dự Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Tổng thanh tra Nhà nước Trần Đức Lượng nêu rõ: Xây dựng Báo cáo Quốc gia thực thi Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng nhằm phục vụ cho quá trình đánh giá của quốc tế là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cơ quan chức năng Việt Nam trong năm 2011. Đây là dịp để thông tin rộng rãi tới các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị, xã hội về quá trình hoàn thiện thể chế phòng chống tham nhũng; việc hội nhập và hợp tác quốc tế về phòng chống tham nhũng mà Việt Nam chủ động và tích cực tham gia. Trên cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian qua, Việt Nam rút ra những kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả, chất lượng của hoạt động phòng chống tham nhũng trong tương lai.

Xây dựng Báo cáo Quốc gia thực thi Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng cũng là cơ hội hoàn thiện cơ chế pháp luật, công cụ pháp lý về phòng, chống tham nhũng. Quá trình xây dựng Báo cáo có ý nghĩa thực tiễn rất quan trọng cho hoạt động nghiên cứu hoàn thiện thể chế, cơ chế pháp luật; đề xuất hỗ trợ kỹ thuật trong việc thực thi Công ước và phục vụ hoạt động điều hành của Chính phủ trong lĩnh vực chống tham nhũng.

Các đại biểu than dự Hội thảo được giới thiệu về cơ chế đánh giá thực thi Công ước và việc xây dựng Báo cáo quốc gia thực thi Công ước; tóm tắt Dự thảo Báo cáo; thảo luận về phương pháp, lộ trình hoàn thiện Dự thảo Báo cáo và một số nội dung còn có ý kiến chưa thống nhất.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với sự tham gia của 9 Bộ, ngành liên quan, Việt Nam đã cơ bản hoàn thành Dự thảo Báo cáo theo đúng yêu cầu của Nghị quyết về Cơ chế đánh giá và hướng dẫn của Ban thư ký Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng. Dự thảo Báo cáo đã được gửi tới nhiều cơ quan nhà nước, trường Đại học, tổ chức xã hội... để xin ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện nội dung Báo cáo.

XUÂN KHU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết