12/03/2019 - 07:01

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận, Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới 

(CT)- Chiều 11-3-2019, Bộ Công an phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/Ctr-BCA-MTTW (gọi tắt CTPH số 09) về “Đẩy mạnh Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Sơ kết 5 năm Chương trình hành động số 22-Ctr/ĐUCA-V28 (gọi tắt CTHĐ số 22) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” (giai đoạn 2013-2018); Sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình số 38-CTr/BDVTW-BCA về phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban dân vận Trung ương và Bộ Công an giai đoạn 2016-2018.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng cùng các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: KIỀU CHINH

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng cùng các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: KIỀU CHINH

Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban dân vận Trung ương; Chủ tịch UB Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Tại Cần Thơ, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng  tham dự.

Qua 5 năm triển khai, thực hiện CTPH số 09 giữa Ban Thường trực UBTWMTTQVN và các tổ chức thành viên với Bộ Công an, công tác đẩy mạnh thực hiện Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trong tình hình mới đạt nhiều kết quả ý nghĩa, phát huy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm. Các lực lượng tổ chức hàng triệu buổi tuyên truyền, vận động bằng  nhiều hình thức, chú trọng các địa bàn trọng điểm, tuyến biên giới, hải đảo, phát huy vai trò người có uy tín trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  Phong trào đã có bước phát triển mới, gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước khác của Đảng, Nhà nước, địa phương. Qua đó, người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia các mô hình dân vận khéo về giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) do các lực lượng xây dựng phù hợp từng vùng, lĩnh vực, kiềm chế hiệu quả các loại tội phạm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Với CTHĐ số 22, trong 5 năm qua, lực lượng công an nhân dân không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành kỷ luật… góp phần nâng cao nhận thức cho đảng viên và cán bộ chiến sĩ về công tác dân vận trong tình hình mới. Bộ Công an làm tốt công tác tham mưu Đảng, Nhà nước về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; công an các đơn vị, địa phương hàng năm triển khai hiệu quả những đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, làm tốt tác quản lý, giáo dục các loại đối tượng… Lực lượng đã tiếp nhận hàng vạn lượt tin báo từ nhân dân, xử lý kịp thời nhiều vụ việc, giữ vững ANTT.Song song đó, công tác cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra, thực hiện quy chế dân chủ thường xuyên được tăng cường và đổi mới. Lực lượng đã giải quyết 218.299/229.789 đơn thuộc trách nhiệm công an (đạt trên 94%).

Đối với chương trình số 38, sau 2 năm thực hiện, đã thu hút được nhiều lực lượng, tầng lớp nhân dân cùng tham gia công tác dân vận. Các phong trào thi đua được Ban dân vận và công an các cấp triển khai với nhiều hình thức thiết thực, đổi mới, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đon vị, địa phương, đạt nhiều kết quả quan trọng. Các lực lượng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động người dân tham gia Phong trào TDBVANTQ, mạnh dạn đấu tranh, tố giác tội phạm. Qua công tác phối hợp, đã kiềm chế phát sinh các điểm nóng, phức tạp ngay từ cơ sở.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh: Thời gian tới các đơn vị phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong triển khai, thực hiện các Chỉ thị, chương trình liên quan công tác dân vận, phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia Phong trào TDBVANTQ, chú ý các vùng trọng điểm, duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nỗ lực kiềm chế tội phạm tệ nạn xã hội, giữ vững ANTT tại cơ sở...

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết