20/03/2013 - 22:45

Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kiêm Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại Hội nghị trực tuyến. 

(CT)- Sáng 20-3-2013, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW (NQ21) ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị Khóa XI về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020". Chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, cùng sự tham dự của Ban cán sự Đảng các bộ, ngành của Trung ương. Tại điểm cầu Cần Thơ có đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ngành chức năng tham dự.

Theo Ban chấp hành Trung ương, tầm quan trọng của NQ21 là đề ra những giải pháp khả thi để cả nước cùng khắc phục những khó khăn, thiếu sót trong quá trình thực hiện công tác BHXH - BHYT thời gian qua. Do đó, để đạt được mục tiêu của Nghị quyết số 21 là "Số người tham gia BHXH, BHYT tăng nhanh qua các năm. Quỹ BHXH được hình thành độc lập với ngân sách nhà nước, có kết dư và bảo toàn tăng trưởng, tham gia đầu tư góp phần phát triển KT-XH. Quỹ BHYT cân đối thu chi, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Phấn đấu năm 2015 có 70% dân số tham gia BHYT. Năm 2020 có 80% dân số tham gia BHYT", Ban chấp hành Trung ương Đảng sẽ ghi nhận sự góp ý của cả nước để kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, giúp cho công tác BHXH, BHYT được thuận lợi. Trong quá trình thực hiện, giải pháp xuyên suốt là tập trung phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị để nâng cao chất lượng công tác BHXH, BHYT đáp ứng mục tiêu an sinh xã hội. Phải thường xuyên thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền để người dân thông hiểu quyền và lợi ích của các loại hình BHXH, BHYT để người dân tích cực tham gia.

Trung ương đã ghi nhận ý kiến đóng góp của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và nhiều tỉnh, thành trong nước. Ở TP Cần Thơ đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Trung ương đưa chỉ tiêu thực hiện BHXH, BHYT vào chỉ tiêu Quốc gia. Sửa đổi, bổ sung cho Luật BHXH, Luật BHYT có biện pháp chế tài đủ mạnh, giải quyết được tình trạng thực hiện sai chế độ, chính sách ảnh hưởng quyền lợi của người dân hoặc chiếm dụng quỹ gây khó khăn cho ngân sách quốc gia.

Tin, ảnh: Minh Nguyệt

Chia sẻ bài viết