03/12/2011 - 09:30

Hội nghị Tổng Giám đốc các sở giao dịch chứng khoán ASEAN lần thứ 15

Ngày 2-12, tại Hà Nội, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã đăng cai tổ chức phiên họp chính thức Hội nghị Tổng Giám đốc (CEO) các sở giao dịch chứng khoán ASEAN lần thứ 15 với sự tham gia của Tổng Giám đốc các sở giao dịch chứng khoán thành viên khu vực ASEAN và khách mời là Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Lào.

Phiên họp đã thảo luận về các kế hoạch để thúc đẩy sự hiện diện các sở giao dịch chứng khoán ASEAN trên thị trường tài chính quốc tế. Hội nghị đã đi đến thống nhất chung, thứ nhất là việc khai trương ASEAN link (kết nối các sở giao dịch chứng khoán ASEAN) vào tháng 6-2012 với sự tham gia ban đầu của hai sở giao dịch Singapore và Malaysia. Tháng 8, Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan sẽ tham gia và kế sau là Philippines. Lịch trình của Sở Giao dịch chứng khoán Indonesia, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ được công bố sau. Thứ hai là tiếp tục chương trình quảng bá cho thị trường vốn ASEAN thông qua các hoạt động duy trì, xây dựng bộ chỉ số Asian cũng như các chương trình quảng bá cho ASEAN như là một điểm đến cho cộng đồng đầu tư và các doanh nghiệp trong nội bộ các nước ASEAN cũng như ra thế giới. Thứ ba là phương thức xử lý những vấn đề kỹ thuật cuối để có thể khai trương ASEAN link.

THÙY DƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết