17/05/2013 - 21:59

Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị

* CẦN THƠ: Tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(TTXVN-CT)- Ngày 17-5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới; biểu dương, khen thưởng một số tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc sau 2 năm thực hiện Chỉ thị.

Các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; đại diện các Ban đảng, Ban Cán sự Đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước.

Trước giờ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng các đại biểu dự Hội nghị đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Báo cáo tại Hội nghị do đồng chí Đinh Thế Huynh trình bày nêu rõ: Việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ở các địa phương, đơn vị cơ bản đã được thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch và hướng dẫn của Trung ương. Sau 2 năm thực hiện, Chỉ thị 03-CT/TW đã trực tiếp góp phần vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước, đã góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, làm tốt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế...

Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW dần đi vào nền nếp, thiết thực, tránh bệnh hình thức. Được sự quan tâm của cấp ủy các cấp, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã dần trở thành công việc thường xuyên trong các cơ quan, đơn vị. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng cao hơn. Nhiều vấn đề tiêu cực, tồn đọng lâu năm, gây bức xúc trong dư luận tại địa phương, cơ quan, đơn vị đã bước đầu được giải quyết dứt điểm, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ.

Việc thực hiện Chỉ thị 03 đã góp phần từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW được các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị quan tâm, góp phần cổ vũ mặt tốt, đấu tranh với mặt xấu, tiêu cực.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ở nhiều địa phương, đơn vị nhìn chung còn chậm và chưa đồng đều. Một số nội dung nêu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Bí thư, thực hiện chưa đạt yêu cầu. Việc tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, phổ biến kinh nghiệm hay, cách làm tốt của các ngành đang còn hạn chế.

Hội nghị thống nhất cao phương hướng trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào nội dung "học tập phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp", thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Quy định những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương, Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và những quy định của các địa phương, đơn vị; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp, đổi mới phương thức thực hiện phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị.

Hội nghị ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các cấp ủy đảng, các địa phương, ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong cả nước, đặc biệt là các tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hội nghị đánh giá cao những nỗ lực các nhà báo, văn nghệ sĩ, các đơn vị và cá nhân đã tham gia và làm nên thành công bước đầu của Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 03, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi Thư khen 13 tập thể, cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 66 tập thể, cá nhân; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen 272 tập thể, cá nhân.

* Ngày 17-5-2013, Ban Thường trực UBMTTQVN TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Chỉ thị 03) trong các tổ chức tôn giáo.

Trong 2 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 03 trong các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố đã tạo được sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện của quý vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ; sự đoàn kết thống nhất trong đạo cũng như sự đoàn kết, hỗ trợ giữa các tổ chức tôn giáo và ngoài xã hội. Quý vị chức sắc, chức việc các tôn giáo ngày càng phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phong trào thi đua "làm theo" gương Bác được các tổ chức tôn giáo hưởng ứng tích cực bằng những việc làm cụ thể thiết thực như: Nhiều cơ sở thờ tự, họ đạo, dòng tu đã xây dựng được những thói quen tốt, biểu dương, khuyến khích việc làm tốt, giáo dục ý thức tổ chức, kỷ luật trong việc duy trì nề nếp đi làm, đi họp, dự lễ, cầu kinh đúng giờ; thực hiện chu toàn công tác đạo sự - xã hội; nêu cao ý thức tiết kiệm, phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong xã hội; các hoạt động từ thiện của các cơ sở thờ tự, cá nhân ngày càng tăng lên. Trong 2 năm qua, các tôn giáo trong thành phố đã thực hiện công tác từ thiện xã hội trị giá hơn 56 tỉ đồng như khám và chữa bệnh miễn phí, cấp phát học bổng, xây nhà nhân ái, nhà tình thương, cấp phát cơm, cháo miễn phí trong bệnh viện… Tại hội nghị, có 7 tập thể và 12 cá nhân có thành tích 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 được UBMTTQVN TP Cần Thơ tặng Bằng khen.

* Cùng ngày, Huyện ủy Vĩnh Thạnh tổ chức Lễ báo cáo kết quả "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2011 -2012 tại Nhà Lưu niệm Tiểu đoàn Tây Đô (thị trấn Thạnh An). Theo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Thạnh, 2 năm qua, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn huyện đã nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, gương mẫu trong công tác và cuộc sống; công tác cải cách hành chính ngày càng được thực hiện tốt, tạo được niềm tin trong nhân dân… Việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí đã tạo ra phong trào, ý thức trong từng cơ quan, đơn vị. Bình quân mỗi năm các cơ quan, đơn vị đã tiết kiệm ngân sách trên 5 tỉ đồng để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; nhân dân các xã, thị trấn đã đóng góp trên 27,3 tỉ đồng và hàng ngàn ngày công lao động xây dựng hệ thống giao thông; xây dựng được 15 mô hình cánh đồng lớn, với diện tích 3.281 ha... Các địa phương gắn việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với nhiều phong trào, cuộc vận động như: toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đến cuối năm 2012, toàn huyện có 56/56 khu dân cư tiên tiến, 54/56 ấp văn hóa, 47/47 giáo xứ, họ đạo đạt 3 không (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm)… Ngoài ra, quá trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị đã xuất hiện nhiều mô hình hay, tiêu biểu như: mô hình "Vận động hộ gia đình treo ảnh Bác nơi trang trọng" của Hội Cựu Chiến binh huyện, mô hình "An sinh xã hội, mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" của Hội Chữ thập đỏ huyện, mô hình "Vận động xây dựng nhà tình thương" ở xã Thạnh Quới… Dịp này, Huyện ủy Vĩnh Thạnh tuyên dương 17 tập thể, 96 cá nhân tiêu biểu trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đồng thời tổ chức Đoàn về nguồn thăm mộ cụ phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc (tỉnh Đồng Tháp).

* Cùng ngày, Huyện đoàn Phong Điền tổ chức Lễ tuyên dương 123 gương "Thanh thiếu nhi tiên tiến làm theo lời Bác" và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03. Hai năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng trong giáo dục đạo đức lối sống, nâng cao nhận thức cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) về ý thức rèn luyện đạo đức, ý chí phấn đấu lập thân lập nghiệp... Qua việc thực hiện Chỉ thị 03, đội ngũ cán bộ Đoàn-Hội-Đội đã nâng cao chất lượng tổ chức phong trào Đoàn. Kết quả: Huyện đoàn Phong Điễn đã phát triển 1.259 đoàn viên, giới thiệu 488 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem và kết nạp 368 đảng viên mới; vận động ĐVTN đóng góp giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách…với tổng số tiền 1,5 tỉ đồng; 100% cơ sở Đoàn-Hội-Đội đăng ký đảm nhận và thực hiện công trình phần việc thanh niên làm theo lời Bác…

Nguyễn Sự- Hương Thủy Ngọc Quyên-Phạm Trung

Chia sẻ bài viết