30/06/2013 - 20:05

Hội nghị tập huấn toàn quốc về xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức

Ngày 30-6, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc về xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức để đảm bảo thống nhất trong quá trình xây dựng vị trí việc làm đối với tất cả các Bộ, ngành, địa phương. Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn: Pháp luật đã quy định xác định vị trí việc làm là một nhiệm vụ bắt buộc để thực hiện đổi mới cơ chế quản lý cán bộ, công chức, góp phần xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, năng động nhưng vẫn đảm bảo tính ổn định.

Cùng với việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn chức danh của công chức, xây dựng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức, vấn đề đặt ra là việc xác định danh mục vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức trong mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị phải được tiến hành theo một phương pháp khoa học, bảo đảm tính thống nhất và phù hợp với thực tiễn. Để đáp ứng các yêu cầu này, tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu về các nghị định và thông tư hướng dẫn xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, những vấn đề cơ bản và phương pháp xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị như phân loại vị trí việc làm, nguyên tắc, căn cứ, các phương pháp xác định vị trí việc làm.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã cùng trao đổi về những nội dung chính của phương pháp xác định vị trí việc làm. Nhiều đại biểu nhìn nhận đây là vấn đề mới và khó, điều quan trọng là phải thống nhất được về mặt nhận thức, tư duy và phương pháp để từ đó thống nhất về hành động, cùng nhau thực hiện với quyết tâm chính trị cao.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Chia sẻ bài viết