02/08/2017 - 21:53

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện công tác thông tin đối ngoại 

Ngày 2-8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 16 - KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị số 26 của Ban Bí thư (khóa X) về công tác thông tin đối ngoại.

Gần 500 đại biểu là đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội; đại diện lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố và các cơ quan thông tấn, báo chí tham dự Hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Thưởng trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương chủ trì Hội nghị.

Thông tin đối ngoại là một bộ phận rất quan trọng trong công tác tuyên truyền về tư tưởng, thường xuyên được Đảng và Nhà nước quan tâm và chỉ đạo chặt chẽ.

Do tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, ngày 10-9-2008, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 26 - CT/TW “Về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”.

Tiếp đó ngày 14-2-2012, Bộ Chính trị khóa XI đã ban hành Kết luận số 16 - KL/TW về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020”.

Đây là Chiến lược đầu tiên về lĩnh vực thông tin đối ngoại, là cơ sở quan trọng để các ban, bộ, ngành, địa phương triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại một cách toàn diện, bài bản và hiệu quả.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương cho biết, thời gian qua, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức đan xen. 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sau 5 năm triển khai Kết luận 16 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020”, các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới ngày càng  được nâng cao; hệ thống các cơ quan chuyên trách được củng cố, kiện toàn; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngày càng được hoàn thiện.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương đánh giá cao những kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại của các ngành, các cấp trong thời gian vừa qua.

Nhấn mạnh thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp và khó lường, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý các ngành, các cấp, các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại cần chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong công tác tham mưu, tổ chức, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể.

Đó là tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thông tin đối ngoại trong giai đoạn hiện nay; tiếp tục hoàn thiện tổ chức, cơ chế chỉ đạo, chủ động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương, bảo đảm tính thống nhất và thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ về thông tin, tuyên truyền đối ngoại.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020. Đồng chí Vũ Việt Trang, Trưởng ban Thư ký biên tập, Thông tấn xã Việt Nam là một trong 6 cá nhân được nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương.

QUỲNH HOA  (TTXVN)

Chia sẻ bài viết