17/10/2010 - 21:32

Học liên thông có được vay vốn hay không?

Hỏi: Con tôi vừa tốt nghiệp lớp trung cấp của Trường Cao đẳng Cần Thơ. Trong thời gian con tôi học được vay tiền tại Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH). Tuy nhiên, vừa qua tôi được biết, năm học 2010 NHCSXH có điều chỉnh trong việc cho vay đối với đối tượng tại khoản 3, Điều 2 của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Tôi xin hỏi nếu con tôi học liên thông lên Cao đẳng thì có được tiếp tục xét cho vay hay không? (gia đình tôi không thuộc đối tượng tại khoản 3, Điều 2, mà là đối tượng hộ nghèo, có mức thu nhập thấp 2,2 triệu đồng/năm), chính sách cho vay có thay đổi gì không? Nếu con tôi được xét cho vay vốn để học tập thì gia đình tôi cần phải làm những thủ tục gì? Nếu không được vay nữa thì gia đình tôi có được xét giảm nợ hay không? Vì theo hợp đồng cho vay thì đến tháng 10-2011, chúng tôi phải trả nợ cho NHCSXH, mà con tôi hiện chưa đi làm và đang tiếp tục học liên thông lên Cao đẳng.

Nguyễn Văn Thành (quận Cái Răng)

Vấn đề này, ông Lăng Chánh Huệ Thảo, Trưởng phòng Nghiệp vụ tín dụng Chi nhánh NHCSXH TP Cần Thơ, trả lời như sau: Nếu hiện nay ông Thành là hộ nghèo hoặc cận nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật thì tiếp tục được nhận tiền vay cho năm học tiếp theo, theo hồ sơ vay vốn đã được duyệt. Nếu con ông học hết trung cấp và tiếp tục học liên thông lên cao đẳng thì được vay tiếp để học cao đẳng (hồ sơ: bổ sung giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận của trường cao đẳng nơi sinh viên theo học).

Còn nếu hiện nay ông không phải là hộ nghèo hoặc cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật, nếu ông đã nhận tiền vay bằng hoặc lớn hơn 8.600.000 đồng thì Ngân hàng sẽ ngưng giải ngân theo quy định hiện hành và định kỳ hạn trả nợ (Người vay phải trả nợ gốc và lãi tiền vay ngay sau khi HSSV có việc làm, có thu nhập nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày HSSV kết thúc khóa học, thời gian trả nợ bằng thời gian phát tiền vay).

Ví dụ: Sinh viên học 4 năm (2009-2013), đã nhận tiền vay được 1 năm (8,6 triệu đồng), người vay phải bắt đầu trả nợ vào năm 2015, thời gian trả nợ trong vòng 1 năm (hạn trả nợ cuối cùng là năm 2016).

P.Y (thực hiện)

Chia sẻ bài viết