07/07/2016 - 21:33

Nhịp cầu dân cử

Hoạt động giám sát, khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016

- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố xác định mục đích giám sát, khảo sát là kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, địa phương trong thực thi các chính sách pháp luật, thực hiện Nghị quyết của HĐND, do đó, trong hoạt động giám sát, khảo sát Ban đều phối hợp Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố và các sở, ngành có liên quan cùng tham gia đoàn giám sát của Ban để làm rõ các vấn đề vướng mắc của địa phương, kịp thời đề xuất hướng xử lý.

- Chương trình hoạt động của Ban được chủ động xây dựng ngay từ đầu năm, cụ thể hóa theo kế hoạch từng quý, nội dung giám sát có trọng tâm, không dàn trải, thông qua các kênh nhiều thông tin như: phản ánh của cử tri, dư luận xã hội, qua các phương tiện thông tin đại chúng,... hình thức giám sát phong phú, có thể giám sát, khảo sát trực tiếp, hoặc giám sát qua văn bản làm cơ sở để Ban đánh giá quá trình thực hiện.

- Để tránh sự trùng lắp về nội dung, đối tượng giám sát, Ban chủ động theo dõi chương trình, kế hoạch hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thành phố. Nhìn chung, hoạt động giám sát, khảo sát và thẩm tra các nội dung trình tại các kỳ họp được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật.

Nhiệm kỳ qua, Ban Văn hóa - xã hội tổ chức thực hiện 86 đợt giám sát, khảo sát, làm việc với hơn 310 lượt đơn vị là các sở, ngành thành phố và UBND các quận, huyện, góp phần tích cực xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đóng góp tích cực đối với chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND, số lượng, chất lượng, hiệu quả của các đợt giám sát hàng năm được nâng lên, nhiều giải pháp đề xuất của Ban đã kịp thời giúp các đơn vị được giám sát, khảo sát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, góp phần cùng hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, Ban thực hiện giám sát chuyên đề năm 2014 về lĩnh vực y tế. Ban phối hợp Sở Y tế thành phố thực hiện giám sát, khảo sát toàn diện về y tế như đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện mức thu viện phí; thu gom chất thải y tế; thực hiện chế độ, chính sách cho nhân viên y tế,... Qua đó, tham mưu Thường trực HĐND thành phố kiến nghị UBND thành phố ban hành nhiều nghị quyết liên quan đến lĩnh vực y tế, trong đó có nghị quyết thông qua Đề án "Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013 - 2020" được Bộ Y tế ghi nhận và đánh giá cao.

Chia sẻ bài viết