16/03/2017 - 21:27

Nhịp cầu dân cử

Hoàn thiện thể chế liên quan đến việc đấu tranh chống hàng gian, hàng giả,...

Đại biểu HĐND thành phố chất vấn về vai trò của Sở Công thương trong việc tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực có liên quan đến việc đấu tranh chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Nội dung báo cáo kết quả thực hiện của Sở Công thương như sau:

Thời gian qua, Chi cục Quản lý thị trường đã tham mưu cho Sở Công thương kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện một số văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thị trường, như: Đề án phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2016-2020; Công văn có ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2015/TT-BTC ngày 3-2-2015 của Bộ Tài chính về cơ chế huy động kinh phí hỗ trợ hoạt động chống buôn lậu thuốc lá; Công văn góp ý dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…

Sở Công thương cũng đã tham mưu với cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, như: Đóng góp ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam về chợ kinh doanh thực phẩm do Bộ Công thương ban hành; tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 9-9-2016 về việc phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương trên địa bàn TP Cần Thơ; tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, ban hành Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 19-9-2016 của UBND TP Cần Thơ về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước an toàn thực phẩm;…

Chia sẻ bài viết