24/08/2020 - 20:29

Hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số năm học 2020-2021

(CT) - Ban Dân tộc TP Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên (HSSV) dân tộc thiểu số năm học 2020-2021. Việc hỗ trợ này nhằm động viên HSSV dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách đang học tại các trường trung cấp nghề (TCN), trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) hệ chính quy; SV dân tộc thiểu số thuộc hộ chính sách đang học tại các trường đại học, cao đẳng có thêm điều kiện học tập.

Ðối với HS dân tộc thiểu số đang học tại các trường TCN, TCCN phải có đủ các điều kiện: có cha mẹ là người dân tộc thiểu số, có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; HS đang học tại các trường TCN (dài hạn) hoặc TCCN (tập trung) trong và ngoài thành phố; hộ khẩu thường trú tại TP Cần Thơ; gia đình thuộc một trong các diện: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách (là con của liệt sĩ, con của thương binh, con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động). Ðối với SV dân tộc thiểu số đang học tại các trường đại học, cao đẳng có đủ các điều kiện: có cha mẹ là người dân tộc thiểu số, có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; là một trong các đối tượng sau: con của liệt sĩ, con của thương binh, con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động; SV đang học tại các trường đại học, cao đẳng hệ chính quy trong và ngoài thành phố; hộ khẩu thường trú tại TP Cần Thơ.

HSSV nộp đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập từ 15-9 đến 15-11. Mức hỗ trợ kinh phí học tập năm học 2020-2021, SV đang học tại các trường đại học, cao đẳng bằng 60% mức lương cơ sở/tháng (hỗ trợ 10 tháng/năm học). HS đang học tại các trường TCN, TCCN bằng 45% mức lương cơ sở/tháng (hỗ trợ 10 tháng/năm học).

B.KIÊN

Chia sẻ bài viết