22/07/2014 - 19:45

HĐND quận Ô Môn quan tâm giám sát lĩnh vực văn hóa - xã hội

(CT)- Từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND quận Ô Môn đã giám sát 2 đợt, làm việc với 7 phường và 2 ngành. Nội dung giám sát tập trung việc tổ chức thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” giai đoạn 2010-2015; hoạt động của các phường văn hóa trên địa bàn quận. Qua giám sát, Thường trực HĐND quận kiến nghị UBND quận chỉ đạo Ban Chỉ đạo Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” của quận nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, yêu cầu Ban Chủ nhiệm các phường văn hóa chú ý thực hiện các tiêu chí về hộ nghèo, cảnh quan, môi trường, an ninh trật tự, về ý thức tự giác của gia đình văn hóa…

Cùng thời gian này, các Ban của HĐND quận cũng đã giám sát công tác giảm nghèo; việc thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực quản lý đô thị; hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân quận và Tòa án nhân dân quận,…

KHẮC VIỆT

Chia sẻ bài viết