28/12/2012 - 22:34

Giữ nguyên giá bán xăng dầu như hiện hành

Ngày 28-12, Bộ Tài chính đã có văn bản số 18277/BTC-QLG về công tác điều hành giá xăng dầu trong thời điểm hiện nay. Theo đó, Liên Bộ Tài chính - Công thương yêu cầu tiếp tục giữ ổn định giá bán xăng trong nước như hiện hành do chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành chưa lớn (39 đồng/lít).

Bộ Tài chính cho biết, căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây, sau khi thống nhất với Bộ Công thương thì chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở bình quân 30 ngày (từ ngày 28-11 đến ngày 27-12) các mặt hàng xăng dầu như sau: xăng RON 92 là 39 đồng/lít, điêzen 0,05S là 286 đồng/lít; dầu hỏa 255 đồng/lít; madút 3,5S là 533 đồng/kg.

Theo Bộ Tài chính, căn cứ kết quả tính toán trên, đồng thời căn cứ đăng ký giá của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối; để thống nhất thực hiện nguyên tắc hài hòa các lợi ích người tiêu dùng, doanh nghiệp và Nhà nước, Liên Bộ tài chính - Công Thương thống nhất giảm giá bán dầu điêzen 300 đồng/lít, điêzen 0,05S từ 21.850 đồng/lít xuống còn 21.550 đồng/lít; dầu hỏa giảm 300 đồng/lít từ 21.900 đồng/lít xuống còn 21.600 đồng/lít; dầu madút giảm 500 đồng/kg từ 18.150 đồng/kg xuống còn 17.650 đồng/kg. Giá bán các chủng loại dầu khác giảm tương ứng với từng chủng loại dầu trên thị trường.

Văn bản cũng nêu rõ giữ ổn định mức trích quỹ Bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu ở nhiệt độ thực tế 300 đồng/lít, kg như quy định hiện hành.

Việc điều chỉnh giảm giá bán các loại dầu được áp dụng từ 18h ngày 28-12-2012.

Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến giá xăng dầu thế giới và sẽ có biện pháp điều hành kịp thời đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp và nhà nước.

THÙY DƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết