25/02/2009 - 09:00

Giữ lãi suất cơ bản và giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng VND

Ngày 24-2-2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ký ban hành các Quyết định về công bố mức lãi suất cơ bản và điều chỉnh giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam.

Tại Quyết định số 378 QĐ-NHNN ngày 24-2-2009, lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam vẫn là 7,0%/năm; lãi suất cho vay tối đa của các tổ chức tín dụng bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng 10,5%/năm.

Tại Quyết định số 379 QĐ-NHNN ngày 24-2-2009, tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng được điều chỉnh như sau: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng của các ngân hàng Nhà nước (không bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần đô thị, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, Công ty Tài chính là 3% trên tổng số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng TMCP nông thôn, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương, ngân hàng hợp tác là 1% trên tổng số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc.

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng của các Ngân hàng thương mại nhà nước, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần đô thị, Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng hợp tác, Công ty Tài chính, công ty cho thuê tài chính, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương là 1% trên tổng số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc.

Cả hai Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1-3-2009.

MINH THÚY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết