18/02/2016 - 09:23

Giấy tờ chứng minh đối với trường hợp không phải nộp lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm

Ông Trần Minh Hải, ở xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ hỏi: Thời gian qua, Nhà nước có ban hành chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, các hộ dân khi vay vốn thì không phải thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm có đúng hay không? Nếu có thì giấy tờ nào chứng minh để không phải nộp phí?

Về vấn đề này, bà Lê Thị Mộng Vân, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Cờ Đỏ, cho biết:

Nhằm thực hiện quy định về việc không thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm của hộ gia đình, cá nhân theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9-6-2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 11/2015/TT-BTP, có hiệu lực từ ngày 15-10-2015. Theo đó, Thông tư đã bổ sung quy định về các loại giấy tờ chứng minh trường hợp không phải nộp lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, bao gồm: Hợp đồng thế chấp hoặc Hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (1 bản chính hoặc 1 bản sao có chứng thực); văn bản xác nhận (có chữ ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (1 bản chính hoặc 1 bản sao có chứng thực).

Sau đó, người dân thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo theo quy trình và thời gian giải quyết là trong ngày làm việc nếu hồ sơ đăng ký hợp lệ. Trong trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trong trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 3 ngày làm việc.

C.H (thực hiện)

Chia sẻ bài viết