16/05/2022 - 13:30

Giao đất cho Trường Tiểu học Nhơn Nghĩa 1 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa có quyết định về việc giao đất (diện tích 4.180,2m2 thuộc thửa số 3470 tờ bản đồ số 7, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền) cho Trường Tiểu học Nhơn Nghĩa 1 sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo.

Một buổi dạy và học của cô trò Trường Tiểu học Nhơn Nghĩa 1. Ảnh: CTV

Một buổi dạy và học của cô trò Trường Tiểu học Nhơn Nghĩa 1. Ảnh: CTV

Theo đó, thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho trường theo quy định; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận cho nhà trường quản lý, sử dụng theo quy định. Trường Tiểu học Nhơn Nghĩa 1 có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng mục đích được giao, đúng quy định pháp luật đất đai, đúng ranh giới và chịu trách nhiệm về mọi biến động của khu đất được giao; đồng thời liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thực hiện thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo đúng quy định của pháp luật.

B.NG

Chia sẻ bài viết