17/08/2022 - 19:24

Giám sát tiến độ thực hiện một số dự án khu tái định cư

(CT) - Ngày 17-8, Ðoàn Giám sát của Ban Ðô thị HÐND thành phố giám sát tiến độ triển khai thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật (HTKT) khu tái định cư (TÐC) thuộc khu đô thị đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều; dự án xây dựng HTKT khu TÐC tại phường Thường Thạnh, quận Cái Răng; khu TÐC phường Long Hòa (Khu 2), quận Bình Thủy, do Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố làm chủ đầu tư. Ðồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND thành phố, đến dự.

Qua giám sát cho thấy, dự án xây dựng HTKT khu TÐC thuộc khu đô thị đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn Cái Sơn Hàng Bàng đến đường tỉnh 923) đã hoàn thành 14/22 gói thầu. Công tác tổ chức đấu thầu cho gói thầu thi công kéo dài, ảnh hưởng đến kế hoạch giải ngân nguồn vốn 6 tháng đầu năm 2022. Dự án xây dựng HTKT khu TÐC tại phường Thường Thạnh đang trong giai đoạn xét thầu, nhưng do công tác tổ chức đấu thầu cho gói thầu thi công kéo dài nên giải ngân nguồn vốn 6 tháng đầu năm 2022 còn chậm so với yêu cầu. Chủ đầu tư kiến nghị điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; đồng thời, kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch vốn đã bố trí năm 2021 sang thực hiện trong năm 2022 nhằm tạo điều kiện giải ngân vốn năm 2022 của 2 dự án đạt trên 95% kế hoạch được giao. Riêng khu TÐC phường Long Hòa (Khu 2) tiến độ thực hiện chậm, do có sự biến động giảm của chi phí bồi thường, hỗ trợ, TÐC và biến động tăng của chi phí xây dựng… dẫn đến tổng mức đầu tư của dự án giảm còn khoảng 388.518 triệu đồng (giảm 38.333 triệu đồng so với dự toán ban đầu), cần phải điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư của dự án. Chủ đầu tư kiến nghị điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 để hoàn thành giải ngân đạt trên 95% kế hoạch được giao.

Các đại biểu đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố cần có kế hoạch, giải pháp hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng khu TÐC Long Hòa. Ðối với 2 dự án HTKT còn lại, cần quan tâm việc đấu nối điện nước vào HTKT của dự án đảm bảo đồng bộ... Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban Ðô thị HÐND thành phố, Trưởng đoàn giám sát yêu cầu chủ đầu tư tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu. Ðồng thời, có kế hoạch, giải pháp cụ thể để giải ngân vốn năm 2022 đạt yêu cầu, góp phần đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án, hạn chế việc xin gia hạn; quan tâm giải quyết các khu dân cư tự phát xung quanh khu TÐC Long Hòa...

ĐỒNG TÂM

Chia sẻ bài viết