04/01/2020 - 15:04

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự 

Trong năm 2019, công tác thi hành án dân sự (THADS) thành phố cơ bản đạt yêu cầu đề ra, chỉ tiêu về việc và về tiền đều vượt so với năm 2018. Tuy nhiên, công tác THADS vẫn còn nhiều khó khăn, cần có giải pháp cụ thể để khắc phục.

Cán bộ Cục THADS thành phố tiến hành cưỡng chế thi hành án.

Năm 2019, Tòa án Nhân dân các cấp đã chuyển giao cơ quan THADS 55 bản án hành chính (20 bản án có nội dung theo dõi, 35 bản án không có nội dung theo dõi). Cơ quan THADS đã thực hiện theo dõi 20 việc và đã ra 20 văn bản thông báo tự nguyện thi hành án, đã theo dõi thi hành xong 20 việc; kết quả phân loại án chính xác. Cơ quan THADS cũng đã nhận được 275 đơn khiếu nại, tố cáo. Trong đó, có 152 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết và đã giải quyết xong 147 việc, đạt tỷ lệ 96,7%.

Bên cạnh những kết quả nêu trên, công tác THADS còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc: một số lãnh đạo Chi cục thiếu sự kiểm tra, chỉ đạo toàn diện, năng lực điều hành còn hạn chế; một số chấp hành viên, công chức thi hành án còn thiếu tập trung, chưa nỗ lực cao trong quá trình giải quyết án. Nhiều vụ việc chưa có điều kiện thi hành, một số vụ việc phải thi hành định kỳ kéo dài nhiều năm mới dứt điểm. Ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS TP Cần Thơ, cho biết: Số vụ việc và tiền thụ lý ngày càng nhiều trong khi biên chế của các cơ quan THADS không tăng nên áp lực công việc ngày càng lớn. Nhiều tài sản kê biên giảm giá nhiều lần để thi hành án nhưng vẫn chưa bán được; nhiều trường hợp người phải thi hành án chấp hành hình phạt tù không có tài sản hoặc thu nhập để thực hiện nghĩa vụ thi hành án. Thêm vào đó, ý thức tuân thủ của một số tổ chức cá nhân có liên quan đến việc thi hành án chưa cao, nhiều trường hợp người phải thi hành án cố tình chây ỳ, tẩu tán tài sản để trốn tránh hoặc khiếu nại vượt cấp, khiếu nại, tố cáo gian dối rồi gửi nhiều nơi, kéo dài, gây khó khăn cho hoạt động thi hành án.

Theo Chi cục THADS quận Bình Thủy, việc thực hiện kê biên, thẩm định giá và bán đấu giá tài sản cũng còn nhiều vướng mắc. Điển hình như người phải thi hành án có tài sản là nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất nhưng người đang sử dụng không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; người phải thi hành án có nhà ở nhưng nhà ở nằm trên đất của người khác và người có quyền sử dụng đất không đồng ý kê biên, xử lý quyền sử dụng đất đó để thi hành án; nhiều đương sự chống đối, cản trở việc giao tài sản; tài sản đang bị tranh chấp, khởi kiện tại tòa án…

Bà Trần Thị Gương, Chi cục trưởng Chi cục THADS quận Bình Thủy, đề xuất: Cần tổ chức tập huấn chuyên sâu về nội dung, trình tự, thủ tục thực hiện việc kê biên, xử lý tài sản là bất động sản; thường xuyên tổ chức kiểm tra các hoạt động kê biên, xử lý tài sản để thi hành án. Trong trường hợp Chấp hành viên có sai sót trong quá trình kê biên, thẩm định giá, nhưng không gây thiệt hại cho người phải thi hành án và có phần lỗi của người phải thi hành án do không kê khai tài sản, hoặc kê khai không đúng thì nên chia làm 2 trường hợp: trường hợp kê biên có sai sót nhưng không làm ảnh hưởng đến bản chất vụ việc, kết quả tổ chức thi hành án, không làm thiệt hại đến quyền và lợi ích của các bên có liên quan thì Chấp hành viên cơ quan THADS tổ chức cưỡng chế giao tài sản cho người đã mua trúng đấu giá; trường hợp có sai sót nghiêm trọng, làm thay đổi kết quả thi hành án, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên có liên quan thì cần thực hiện hủy kết quả bán đấu giá để thực hiện quy trình, thủ tục kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá lại theo đúng quy định pháp luật.

Để thực hiện có hiệu quả công tác THADS năm 2020, theo ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS TP Cần Thơ, thủ trưởng cơ quan THADS sẽ định kỳ trực tiếp tiếp công dân; tổ chức thi hành nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Tập trung giải quyết triệt để đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định; phát huy hiệu quả sử dụng “đường dây nóng”, hạn chế mức thấp nhất các khiếu nại vượt cấp, làm phức tạp tình hình. Ngành thi hành án sẽ tiếp tục rà soát, lập danh sách và tích cực tham gia, phối hợp giải quyết xong cơ bản những vụ việc phức tạp, kéo dài.

Bài, ảnh: HOÀNG YẾN

Chia sẻ bài viết