09/09/2017 - 10:37

Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc

(CT)- Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) TP Cần Thơ, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Cần Thơ, Trung tâm DVVL thành phố xây dựng kế hoạch vận động lao động và giám sát, đánh giá công tác vận động lao động sắp hết hạn hợp đồng và lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước năm 2017. Qua đó, góp phần giảm nhanh số lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc của TP Cần Thơ xuống dưới 20% đến hết quý III-2017. Trung tâm DVVL thành phố phối hợp chính quyền địa phương tư vấn, thăm hỏi và vận động gia đình kêu gọi con, em hết hạn và sắp hết hạn hợp đồng lao động tại Hàn Quốc về nước để tránh những thiệt hại, rủi ro không đáng có; đồng thời, cán bộ chức năng phân tích và vận động gia đình người lao động đồng tình, ủng hộ và cam kết chấp hành chủ trương của Nhà nước để giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng lao động địa phương cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Theo thống kê tỷ lệ lao động Chương trình EPS hết hạn hợp đồng không về nước, ở lại làm việc và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc của Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 7 tháng đầu năm 2017, cả nước có 2.471 lao động ở lại cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc (TP Cần Thơ có 6 lao động); 6.213 lao động hết hạn hợp đồng  phải về nước (TP Cần Thơ có 22 lao động), tỷ lệ lao động không về nước đúng hạn 39,77% (TP Cần Thơ 27,27%).

A.P

Chia sẻ bài viết