13/02/2023 - 19:19

Trà Vinh

Gần 50 tỉ đồng hỗ trợ tái cơ cấu nông nghiệp

(CT) - Năm 2023, tỉnh Trà Vinh có kế hoạch chuyển đổi hơn 1.500ha đất trồng lúa sang các cây trồng khác hoặc kết hợp nuôi thủy sản, trong đó trên 852ha trồng cây hằng năm, trên 412ha trồng cây lâu năm và 301ha trồng lúa kết hợp nuôi thủy sản. Tỉnh có kế hoạch bố trí gần 50 tỉ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu nông nghiệp, trong đó có hỗ trợ nông dân chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang các cây trồng, vật nuôi khác.

Theo UBND tỉnh Trà Vinh, việc chuyển đổi đất trồng lúa nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai, nguồn nước, lao động nông thôn ở từng địa phương. Từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho nông hộ, nhưng việc chuyển đổi phải đúng quy định pháp luật về quản lý đất đai, phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất địa phương…

Từ năm 2014 đến nay, tỉnh Trà Vinh đã chuyển đổi 22.165ha đất trồng lúa sang trồng 13.300ha cây hằng năm, hơn 5.400ha cây lâu năm, trên 3.400ha chuyên nuôi thủy sản hoặc trồng lúa kết hợp nuôi thủy sản. Riêng năm 2022, tỉnh đã chuyển đổi trên 3.148ha đất trồng lúa sang các loại cây trồng khác và nuôi thủy sản, tăng 2,35 lần so với kế hoạch. Hầu hết các diện tích chuyển đổi đều cho hiệu quả tăng nhiều lần so với trồng lúa trước đó.

ĐẠI DƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết