30/11/2009 - 22:15

Gần 26.000 tỉ đồng đầu tư đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(TTXVN)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1956/Q Đ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Đề án có mục tiêu đào tạo nghề mỗi năm cho khoảng 1 triệu lao động nông thôn, trong đó đào tạo, bồi dưỡng 100.000 lượt cán bộ, công chức xã. Tổng kinh phí thực hiện Đề án vào khoảng 25.980 tỉ đồng.

Đối tượng của Đề án là lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học. Trong đó ưu tiên dạy nghề cho các đối tượng thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người bị thu hồi đất canh tác... Cán bộ chuyên trách tại xã có độ tuổi phù hợp với quy hoạch cán bộ đến năm 2015 và 2020 cũng là đối tượng của Đề án.Đề án được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn đầu từ năm 2009-2010 dạy nghề cho khoảng 800.000 lao động nông thôn và thí điểm các mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn với khoảng 18.000 người.

Lao động nông thôn thuộc đối tượng của Đề án được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng) với mức tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học. Ngoài ra còn được hỗ trợ tiền ăn; tiền đi lại đối với người học nghề xa nơi cư trú từ 15 km trở lên. Lao động nông thôn thuộc diện có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo được hỗ trợ mức tối đa 2,5 triệu đồng/người/khóa học. Tương tự như vậy, lao động nông thôn làm việc ổn định ở nông thôn sau khi học nghề được ngân sách hỗ trợ 100% lãi suất đối với khoản vay học nghề. Mỗi lao động chỉ được hỗ trợ học nghề 1 lần theo chính sách. Riêng những người học nghề theo chính sách này mà mất việc do nguyên nhân khách quan thì được xem xét hỗ trợ học nghề chuyển đổi nhưng không quá 3 lần.

Chia sẻ bài viết