02/02/2021 - 10:33

FPT đầu tư xây dựng Trường Tiểu học và THCS tại Cần Thơ

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản về việc đầu tư xây dựng Trường Tiểu học và THCS FPT theo chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực Giáo dục. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến giao Sở Kế hoạch và Ðầu tư chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan xem xét đề nghị của Công ty TNHH Giáo dục FPT để giải quyết theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, thì có đề xuất cụ thể trình UBND thành phố giải quyết theo quy định. Thời gian thực hiện trong tháng 2-2021.

Trước đó, thành phố nhận được Công văn số 02/CV-CTGDFPT ngày 13-1-2021 của Công ty TNHH Giáo dục FPT về việc xin đầu tư dự án xây dựng Trường Tiểu học và THCS FPT theo chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục tại Khu đất giáo dục thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ. Trong công văn có nêu: Với mục đích góp phần nâng cao chất lượng đào tạo - giáo dục, hướng tới hội nhập toàn cầu, mong muốn mang lại sự thuận tiện cho con em nhân dân TP Cần Thơ sớm tiếp cận với những mô hình giáo dục hiện đại, công ty đã đầu tư Phân hiệu Trường Ðại học FPT, Trường THPT FPT; năm 2021 công ty xin đầu tư mở rộng hệ thống giáo dục thông qua việc xây dựng Trường Tiểu học và THCS FPT tại TP Cần Thơ.

B.NG

Chia sẻ bài viết