13/05/2009 - 08:05

Đại tướng Võ Nguyên Giáp:

Đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh là một kỳ tích của dân tộc

Ngày 12-5, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày mở tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống của bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2009), Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học “Đường mòn Hồ Chí Minh - Trường Sơn, khát vọng độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc” nhằm giáo dục lòng yêu nước, đạo đức cách mạng, truyền thống đấu tranh anh hùng bất khuất cho thế hệ trẻ Việt Nam học tập, phát huy, vận dụng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Gửi thư tới Hội thảo, Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định: Đường chiến lược Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh là một công trình vĩ đại, một kỳ tích của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Chiến công của Mặt trận đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng sinh động của sức mạnh đại đoàn kết, khát vọng chiến đấu vì độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc của dân tộc ta. Chiến công đó là một bước phát triển sáng tạo về khoa học, nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân Việt Nam.

100 tham luận được trình bày và gửi tới Hội thảo đã tập trung phân tích và chứng minh quyết định mở đường Trường Sơn của Đảng và Bác Hồ là một quyết định mang tính lịch sử, có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước của dân tộc.

XUÂN KHU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết