30/10/2013 - 21:58

Dự án bờ kè phải sông Cần Thơ, đoạn Ninh Kiều - Vàm Xáng có thực hiện không?

Cử tri đề nghị thông tin cụ thể cho biết dự án bờ kè phải sông Cần Thơ, đoạn Ninh Kiều-Vàm Xáng có thực hiện không và khi nào thực hiện để có kế hoạch trong sản xuất và xây dựng nhà ở.Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố trả lời như sau:

Ngày 19-9-2012, Thủ tướng Chính phủ có công văn số 1443/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án ưu tiên thuộc Chương trình SP-RCC. Trong đó có danh mục dự án Xây dựng Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó với biến đổi khí hậu TP Cần Thơ.

Ngày 27-12-2012, UBND thành phố có công văn số 6359/UBND-XDĐT về việc đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó với biến đổi khí hậu TP Cần Thơ. UBND thành phố đã giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố làm chủ đầu tư dự án. Ban quản lý dự án đã tiến hành xin chủ trương về phương án bố trí tái định cư cho dự án; đồng thời, đã phối hợp với các địa phương (Ninh Kiều, Cái Răng, Phong Điền) triển khai việc điều tra, khảo sát, đo đạc.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố đang tập trung tổ chức và đôn đốc các đơn vị tư vấn triển khai các công tác có liên quan trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư (công tác khảo sát xây dựng, báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo kế hoạch hành động tái định cư và lập dự án đầu tư). Dự kiến sẽ trình duyệt dự án trong năm 2013.

 

Chia sẻ bài viết