04/12/2019 - 10:11

KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 14 CỦA HĐND THÀNH PHỐ

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo 

Hoàn thành 11/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu

Quang cảnh kỳ họp HĐND thành phố lần thứ 14. Ảnh: ANH DŨNG

(CT)- Sáng  nay (ngày 4-12), HĐND thành phố khai mạc kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019). Đến dự phiên khai mạc kỳ họp có các đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ;… Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ tọa kỳ họp.

Buổi sáng ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu dự kỳ họp nghe Thường trực HĐND thành phố báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 và việc giải quyết một số công việc giữa 2 kỳ họp HĐND thành phố; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước kỳ họp thứ 14 của HĐND thành phố; Thường trực UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố. Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố báo cáo hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và những đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND những vấn đề cần thiết phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của thành phố...

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tham dự kỳ họp thứ 14 HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: ANH DŨNG

Đến dự và phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy  viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong việc đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu sát thực, có nhiều đổi mới trong triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả đáng kể trên tất cả các mặt, từ kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giáo dục, đào tạo, đối ngoại, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân. Đồng chí cũng biểu dương HĐND thành phố trong đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Cụ thể,  đã bám sát các chủ trương của Đảng,  chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp ủy, cụ thể hóa thành các nghị quyết, ban hành cơ chế, chính sách, biện pháp thiết thực, khả thi; đã chọn trúng các vấn đề quan trọng, cấp bách để tiến hành các hoạt động giám sát chuyên đề, tổ chức các phiên chất vấn, giải trình giữa hai kỳ họp HĐND đạt hiệu quả cao, góp phần thúc đẩy và đồng hành cùng UBND thành phố thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định;  trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri đạt tỷ lệ 100%.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: ANH DŨNG

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Đảng bộ và chính quyền thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố, đặc biệt là các cơ chế đặc thù, về: Huy động vốn đầu tư và nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương; huy động vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; về hỗ trợ lãi suất; Về quỹ dự trữ tài chính… Đồng thời, kịp thời thể chế hóa nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, với những nội dung cơ bản, như: Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình giao thông quan trọng, cấp bách, có tính kết nối và lan tỏa vùng, miền; tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới, sáng tạo và phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại; chú trọng bảo tồn, phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân;... Song song đó là chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp của thành phố; chuẩn bị và tiến hành tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND các cấp, đề ra phương hướng hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Đồng chí Đào Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: ANH DŨNG

Theo chương trình, buổi chiều, Thường trực HĐND, UBND thành phố sẽ trình HĐND thành phố xem xét 14 tờ trình liên quan đến các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và thực hiện chính sách an sinh xã hội của thành phố. Trong đó, có những tờ trình đáng chú, như: Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn thành phố; quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực; quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập… Đồng thời, thực hiện quy trình miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố báo cáo kết quả hoạt động giải quyết kiến nghị của Thường trực HĐND thành phố năm 2019. Ảnh: ANH DŨNG 

Theo báo cáo của UBND thành phố, năm 2019, kinh tế thành phố duy trì ổn định, tốc độ tăng trưởng ước đạt khoảng 7,84%, cao hơn mức tăng bình quân cả nước (dự kiến khoảng 6,8%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản, tăng khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Trong năm, chỉ số phát triển công nghiệp ước tăng 7,85% so với năm 2018. Một số sản phẩm đạt mức tăng trưởng khá, như: Phi lê đông lạnh tăng 22,58%, dược phẩm tăng 19,01%, xi măng tăng 16,81%, tôm đông lạnh tăng 16,79%, quần áo tăng 2,64%,… Thương mại - dịch vụ phát triển đa dạng nhiều loại hình, tỷ trọng đóng góp khu vực dịch vụ chiếm 59,34% GRDP. Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ thực hiện được 134.303 tỉ đồng, tăng 11,43% so năm 2018. Sản xuất nông nghiệp được mở rộng quy mô, phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị, xây dựng 37 vườn cây ăn trái kết hợp phát triển du lịch sinh thái, lợi nhuận cao gấp 1,5 - 2 lần so với chuyên canh cây ăn trái. Tổng diện tích gieo trồng lúa giảm 5,13% so năm 2018; diện tích gieo trồng rau, màu các loại tăng 7,04%; diện tích trồng cây ăn trái 19.533 ha tăng 6,8% so năm trước; tổng sản lượng thủy sản thu hoạch 229.915 tấn, tăng 6,06% so năm trước.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp lần thứ 14 HĐND thành phố. Ảnh: ANH DŨNG

Hoạt động văn hóa, xã hội được duy trì và có nhiều tiến bộ: Chất lượng giáo dục được đảm bảo và có nâng lên; mạng lưới y tế cơ sở từng bước nâng cao chất lượng; xây dựng, nâng cấp, cải tạo hệ thống các bệnh viện chuyên sâu, đa khoa và trung tâm y tế, áp dụng kỹ thuật mới, kỹ thuật cao vào khám, điều trị, tăng thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế cho người dân địa phương và các tỉnh lân cận. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng có hiệu quả. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Chủ tọa kỳ họp lần thứ 14 HĐND thành phố. Ảnh: ANH DŨNG

Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hỗi của thành phố vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, như: Chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh chưa cao, chuyển biến chậm; tái cơ cấu nội bộ ngành, lĩnh vực gắn đổi mới mô hình tăng trưởng chưa đạt được kỳ vọng. Việc ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới, công nghệ cao vào sản xuất còn hạn chế; các chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm có chất lượng cao còn ít, chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường nội địa, xuất khẩu.

Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông, thủy sản giảm do giá giảm và thị trường gặp khó khăn trong khi chưa tạo được nhiều mặt hàng xuất khẩu mới. Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, do ảnh hưởng của bệnh  dịch tả heo Châu Phi, hạn hán, thị trường xuất khẩu không thuận lợi. Tiến độ giải ngân dự án vốn đầu tư công đạt thấp so kế hoạch; các dự án đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách triển khai chậm, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, nền bố trí tái định cư thiếu, gặp khó khăn trong thu hồi đất để triển khai dự án...

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2019

(1) Tốc độ tăng trưởng (GRDP) ước đạt 7,84% so với năm 2018.  

(2) GRDP bình quân đầu người đạt 88,3 triệu đồng, đạt 100% KH.

(3) Cơ cấu kinh tế: Tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 7,70%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 32,96%; khu vực dịch vụ chiếm 59,34% GRDP.

(4) Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ ước được 2.162,9 triệu USD (KH 2.200 triệu USD), đạt 98,31% KH, tăng 4,49% so năm 2018. Kim ngạch nhập khẩu 480,3 triệu USD, vượt 0,06% KH, tăng 11,37% so năm 2018.

(5) Tổng vốn đầu tư trên địa bàn ước thực hiện 52.086,34 tỉ đồng, vượt 0,17% KH, tăng 14,37% so năm 2018.

(6) Thu - chi ngân sách nhà nước:

Tổng thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu được giao ước thực hiện 11.124 tỉ đồng, đạt 98,84% dự toán Trung ương và đạt 96,7% dự toán HĐND thành phố giao, giảm 1,53% so năm 2018. Trong đó: Thu nội địa 10.504 tỉ đồng, vượt 2,47% dự toán Trung ương và đạt 100% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 3,18%; thu thuế hải quan 620 tỉ đồng, đạt 62% dự toán Trung ương và HĐND giao, giảm 44,47% so với năm 2018.

Tổng chi ngân sách địa phương 12.409,59 tỉ đồng, đạt 96,61% dự toán giao, tăng 7,49% so năm 2018.

 (7) Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi: Trẻ vào học mẫu giáo 99%, vượt 4%KH (KH 95%); bậc tiểu học 100%, bậc trung học cơ sở 95%, bậc trung học phổ thông 69%, đạt 100% KH đề ra.  

(8) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,5%, đạt 100% KH.

(9) Giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,78%, đạt 100% KH; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,75%.

(10) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 86,2%, đạt 100% KH.

- Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 98,6% (KH 90%).

- Tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp 102,25% (KH 95%).

- Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện: Tốc độ gia tăng đối tượng tham gia tăng 1,55 lần so năm trước.

 (11) Công nhận hoàn thành thêm 3 xã nông thôn mới, đạt 100% KH. Đến tháng 10-2019, thành phố có 36/36 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. TP Cần Thơ là 1 trong 8/63 tỉnh, thành phố của cả nước hoàn thành chỉ tiêu này.

 (12) Tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch đạt 87,95%, vượt 0,15% KH; trong đó, ở đô thị 91,5%, đạt 100% KH, ở nông thôn 80,61%, vượt 0,61% KH.

(13) Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở đô thị 92%, đạt 100% KH.

QUỐC TRƯỞNG

Chia sẻ bài viết