25/10/2015 - 08:46

Đồng chí Lê Minh Hoan tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Sau 3 ngày làm việc, ngày 24-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã bế mạc.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 54 đồng chí; bầu 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã họp phiên thứ nhất, bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Minh Hoan tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa X. Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Bí thư Thành ủy Sa Đéc và đồng chí Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa X. Đồng chí Trần Ngọc Ẩn tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy khóa X.

Đại hội đưa ra 12 chỉ tiêu quan trọng thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020. Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt từ 10%/năm trở lên; tổng vốn đầu tư phát triển đạt khoảng 25% GRDP. Đến năm 2020, GRDP bình quân đầu người tăng gấp 2 lần so với năm 2015 (tương đương 3.000 USD), tỷ lệ đô thị hóa đạt 38%. Về xã hội : Đến năm 2020, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội còn dưới 50%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 70%, trong đó lao động được đào tạo nghề đạt 50%; có 8 bác sĩ và 26 giường bệnh/1 vạn dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 80% dân số; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,5%/năm; có 50% xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới, 2 đơn vị cấp huyện cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng cụm, tuyến dân cư giai đoạn 2015 - 2020. Về môi trường : Đến năm 2020, 98% dân cư thành thị và 97,5% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh; 80 - 85% chất thải nguy hại và 100% chất thải y tế được xử lý...

NGUYỄN VĂN TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết