06/06/2023 - 19:54

Đồng chí Bí thư Thành ủy làm việc với Ban Tổ chức Thành ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thạnh 

(CT) - Ngày 6-6-2023, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, làm việc với tập thể Ban Tổ chức Thành ủy về tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Ðảng 5 tháng đầu năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.  Ảnh: THANH THY

Trong 5 tháng qua, Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022 gắn với khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên đúng theo quy định; tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các thông báo, kết luận, hướng dẫn của Trung ương về tổ chức bộ máy, biên chế; triển khai, quán triệt và cụ thể hóa nhiều văn bản của Trung ương về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Ðồng thời, thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị thành phố; chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ thành phố lần thứ XIV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; hoàn thành việc chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên thuộc 4 ngân hàng và 2 tập đoàn kinh tế về Ðảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, quy định của Ðảng. Bên cạnh đó, quan tâm công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp được 854 đảng viên, đạt 53,38% kế hoạch năm 2023; thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh và kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ tốt yêu cầu công tác cán bộ và kết nạp đảng viên đúng quy định…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu ghi nhận Ban Tổ chức Thành ủy triển khai thực hiện tốt các mặt công tác, đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu. Ðồng thời, đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy đổi mới hơn nữa trong công tác tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng đảng; rà soát, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy kiện toàn nhân sự các cơ quan, đơn vị, địa phương; việc sắp xếp bộ máy, cán bộ thực hiện theo lộ trình, tăng hay giảm phù hợp, gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, nữ; tổ chức tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tế ở các địa phương; phối hợp cùng các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ thành phố lần thứ XIV; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ đúng quy định; thực hiện tốt cải cách hành chính trong đảng gắn với chuyển đổi số…

* Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Vĩnh Thạnh.

Theo BTV Huyện ủy Vĩnh Thạnh, từ đầu năm 2023 đến nay, Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Ðảng, như triển khai, quán triệt, sơ kết, tổng kết kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thực hiện đúng quy định; phát triển đảng viên mới đạt chỉ tiêu theo phân kỳ... Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng thực hiện chặt chẽ. Hoạt động của HÐND, UBND huyện ngày càng nâng cao. Các lĩnh vực kinh tế của huyện có nhiều tiến bộ. Trong đó, sản xuất nông nghiệp tăng năng suất; lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ tăng so với cùng kỳ… Nhiều nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa - xã hội được tập trung thực hiện có hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy, phát biểu trong buổi làm việc với BTV Huyện ủy Vĩnh Thạnh.Ảnh: PHẠM TRUNG

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị báo cáo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư Khu công nghiệp (KCN) VSIP Vĩnh Thạnh; công tác chuẩn bị cho lễ khởi công KCN. Ðại diện chủ đầu tư KCN cho biết dự án cần bố trí tái định cư cho hàng trăm trường hợp có nhà bị giải tỏa. Do đó, chủ đầu tư rất cần sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan để chi trả bồi hoàn diện tích đất thu hồi phục vụ cho dự án...

Ðồng chí Nguyễn Văn Hiếu đề nghị: Thời gian tới, BTV Huyện ủy Vĩnh Thạnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm vụ năm 2023; lãnh đạo thực hiện hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao ở các xã Vĩnh Bình, Vĩnh Trinh và Thạnh Tiến; tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đúng kế hoạch… Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, việc triển khai dự án KCN VSIP Vĩnh Thạnh là hết sức quan trọng và có ý nghĩa về mặt phát triển kinh tế, xã hội của toàn thành phố. Do đó, UBND thành phố cùng chủ đầu tư, các đơn vị cần cập nhật tiến độ thường xuyên để kiểm tra, đôn đốc; đẩy nhanh công tác bồi thường tái định cư; phối hợp hỗ trợ người dân có đất nằm trong dự án sớm ổn định cuộc sống…

Trước đó, đồng chí Bí thư Thành ủy và đồng chí Dương Tấn Hiển, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, đến khảo sát tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư KCN VSIP Vĩnh Thạnh.

THANH THY - PHẠM TRUNG

 

 

Chia sẻ bài viết