24/10/2012 - 08:55

Doanh nghiệp được tiếp tục gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đến tháng 4-2013

(TTXVN)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 175/2012/TT-BTC hướng dẫn về gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) của tháng 6-2012 đã được gia hạn thêm 3 tháng theo Nghị quyết 13/NQ-CP và Thông tư số 83/2012/TT-BTC.

Theo đó, số thuế GTGT phải nộp của tháng 6-2012 được gia hạn nộp đến tháng 1-2013 theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 13-5-2012 và Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23-5-2012 tiếp tục gia hạn nộp đến tháng 4 năm 2013.

Các doanh nghiệp đang thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được gia hạn nộp thuế GTGT bao gồm: doanh nghiệp nhỏ và vừa, (bao gồm cả hợp tác xã), doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội có sử dụng nhiều lao động.

Các doanh nghiệp không được thụ hưởng chính sách trên là các doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực: xổ số, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty.

Thông tư nêu rõ thời hạn nộp thuế GTGT tháng 6 năm 2012 chậm nhất là ngày 20-4-2013.

Chia sẻ bài viết