09/08/2019 - 11:40

Đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng cầu giao thông 

Cuối tháng 7-2019, 25 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt cùng các thành viên Ban Từ thiện phường xây dựng cầu Sáu Hoàng ở khu vực Tân Lợi 2. Trước đó, trong tháng 6, Ban Thường vụ (BTV) Đoàn phường tham gia vận động xây dựng cầu Kênh Xáng Cụt ở khu vực Tân Lợi 2, tổng chi phí xây dựng là 272 triệu đồng và 250 ngày công lao động của cán bộ, ĐVTN tham gia. Trong đó, Quỹ Hy vọng tài trợ 135,8 triệu đồng, phần còn lại địa phương vận động nhân dân và nhà hảo tâm đóng góp. Các công trình cầu giao thông được xây dựng, nâng cấp đã đảm bảo việc lưu thông hàng hóa, thút đẩy phát triển kinh tế của địa phương và tạo điều kiện cho học sinh đến trường thuận lợi.

Đoàn viên thanh niên phường Tân Hưng tham gia xây dựng cầu giao thông.

Đoàn viên thanh niên phường Tân Hưng tham gia xây dựng cầu giao thông.

Từ đầu năm 2019 đến nay, BTV Đoàn phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc chấp hành pháp luật giao thông trong ĐVTN, học sinh. Trong đó phối hợp Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ tổ chức tuyên truyền các quy định về ATGT với sự tham gia của hơn 350 cán bộ, ĐVTN, giáo viên và học sinh Trường THCS Tân Hưng; duy trì mô hình “Cổng trường ATGT”... Đoàn phường chỉ đạo các Chi đoàn lồng ghép tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trong cuộc họp lệ Đoàn, sinh hoạt hè cho học sinh. Đồng thời tổ chức cho đoàn viên đăng ký thực hiện đảm bảo ATGT khi tham gia giao thông đường bộ, đường thủy.

Theo anh Nguyễn Minh Vân, Bí thư Đoàn phường, hiện nay, Đoàn phường đã duy trì và phát huy tốt hiệu quả của mô hình đảm bảo ATGT như xây dựng 2 tuyến đường “Sáng xanh - sạch đẹp - ATGT”. Hằng tháng, Đoàn phường tổ chức phát quang các tuyến đường, chặt mé những cây che khuất tầm nhìn người đi đường, vận động người dân không mua bán lấn chiếm lòng đường… Thời gian tới, Đoàn phường sẽ có những hoạt động nhằm đảm bảo ATGT như: Tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp với Công an phường lập lại trật tự đô thị; thường xuyên tổ chức phát quang các tuyến đường giao thông; phối hợp với Công an phường, cán bộ tư pháp phường tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ cho các học sinh Trường THCS Tân Hưng…

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết