09/11/2019 - 06:57

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ 

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. 

(CT)- Chiều 8-11, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn, đến làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” (Nghị quyết số 26) gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Nghị quyết số 18) tại TP Cần Thơ. 

Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng và cấp bách của việc thực hiện Nghị quyết số 26, Nghị quyết số 18. Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã thảo luận thống nhất kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 gắn với Nghị quyết số 18 tại TP Cần Thơ.

 Đoàn kiểm tra sẽ báo cáo với Bộ Chính trị về kết quả thực hiện 2 nghị quyết này tại TP Cần Thơ.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết