19/11/2012 - 09:24

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng:

Đoàn kết là văn hóa, là truyền thống và là động lực của sự phát triển

Trong không khí đồng bào, chiến sĩ trên khắp mọi miền đất nước tưng bừng kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2012), ngày 18-11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã về dự, chung vui cùng bà con nhân dân thôn Thọ Lão, xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Vui cùng bà con trong ngày hội lớn của tình đoàn kết, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi nhận và đánh giá cao tình cảm, mối liên kết cộng đồng và thành tích xây dựng đời sống văn hóa của bà con khu dân cư thôn Thọ Lão nói riêng, cử tri và đồng bào cả nước nói chung; coi đây là biểu hiện sinh động; là minh chứng cụ thể từ hiệu quả của Cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trải qua các thời kỳ, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam với các tên gọi khác nhau đã phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc ta, huy động sức người, sức của góp phần xứng đáng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, lịch sử huy hoàng của Cách mạng Việt Nam đã chứng minh, chính nhờ có đoàn kết, đại đoàn kết mà đất nước ta, dân tộc ta mới có thành công, đại thành công. Trải qua nhiều năm nô lệ, thiếu độc lập, tự do, nhờ tình đoàn kết, nhờ lòng yêu nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà đất nước và nhân dân ta đã kháng chiến thành công, lập nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; lập nên chiến thắng lịch sử 30-4, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước để cùng nhau góp công, góp sức xây dựng và phát triển đất nước đạt được những thành tựu mới, đem lại hạnh phúc cho nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tất cả những thành quả của đất nước từ chiều dài ngàn năm lịch sử đến nay có được là nhờ khối đại đoàn kết các dân tộc, tình đoàn kết quân dân. Đoàn kết là văn hóa, là truyền thống và là động lực của sự phát triển.

Vui mừng trước kết quả to lớn của Cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" do MTTQ phát động, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Cuộc vận động đã tiếp nối tinh hoa trong văn hóa Hồ Chí Minh, duy trì, không ngừng củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cuộc vận động đã thực sự có sức lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực, tạo ra một diễn đàn dân chủ, tập hợp sức mạnh của mỗi cá nhân, từng hộ gia đình trong sản xuất, trong sinh hoạt cộng đồng, từ đó vun đắp tình đoàn kết, gắn bó giữa bà con nhân dân, cùng nhau góp trí, góp công, góp sức, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân từ mỗi cộng đồng dân cư.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương đã đề ra, việc tiếp tục phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy sức mạnh, nguồn lực to lớn trong nhân dân có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn, bà con nhân dân thôn Thọ Lão cũng như các khu dân cư khác trong tỉnh Hưng Yên và cả nước, ngày càng có nhiều hình thức, việc làm thiết thực, xây dựng tinh thần đại đoàn kết vững chắc trong mỗi khu dân cư và trong toàn thể nhân dân để cùng nhau chung sức, chung lòng xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội bền vững, làm cho cuộc sống của mỗi gia đình, mỗi người ngày càng no ấm và hạnh phúc.

Vui mừng trong Ngày hội Đoàn kết, các đại biểu và bà con khu dân thôn Thọ Lão đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; tổng kết và biểu dương các hộ gia đình đạt thành tích tốt trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Trong năm qua, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" đã được đông đảo nhân dân tại Quang Hưng đồng tình hưởng ứng, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đầu thực hiện có kết quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội ở khu dân cư đã phát huy vai trò của mình trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực vận động nhân dân xây dựng "Khu dân cư 3 không", "Khu dân cư văn hóa", "Gia đình văn hóa".

QUANG VŨ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết