14/11/2022 - 21:39

Đồng Tháp: Phấn đấu mỗi năm giải quyết việc làm cho 30.000 lao động

(CT) - UBND tỉnh Ðồng Tháp vừa ban hành kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Qua đó nhằm hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý, hiệu quả trong từng ngành, lĩnh vực; phát triển nhiều sản phẩm chủ lực của tỉnh dựa vào công nghệ mới, công nghệ cao có khả năng cạnh tranh quốc gia, quốc tế.

Tỉnh phấn đấu tốc độ tăng năng suất lao động bình quân từ 7%/năm trở lên; tổng vốn đầu tư toàn xã hội so với GRDP đạt 26%; số lượng doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ tăng trung bình 7%/năm; thành lập mới 35 hợp tác xã. Hằng năm giải quyết việc làm cho 30.000 lao động, có ít nhất 1.500 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Ðến năm 2025 toàn tỉnh có 5.300 doanh nghiệp thực tế đang hoạt động và thành lập mới 3.000 doanh nghiệp; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 79%; tỷ lệ dân cư thành thị sử dụng nước sạch đạt 100%; tỷ lệ diện tích vùng trồng tập trung được cấp mã số theo quy định đạt 100%...

Ðể hoàn thành các chỉ tiêu, tỉnh tập trung hoàn thành các mục tiêu cơ cấu lại đầu tư công, ngân sách nhà nước, hệ thống các tổ chức tín dụng và đơn vị sự nghiệp công lập, đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; cơ cấu lại các ngành theo hướng hiện đại, phát triển kinh tế xanh, bền vững và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế.

NGUYÊN ĐẠT (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết