24/12/2012 - 21:01

Điều kiện và trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi

Thực hiện Đề án: "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số" với sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, Báo Cần Thơ xin lược ghi giải đáp một số câu hỏi liên quan đến các quy định pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Hỏi: Điều kiện đối với cơ sở sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi?

Trả lời: Tại Điều 6 Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 5-2-2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi quy định tổ chức, cá nhân sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có Giấy đăng ký kinh doanh về sản xuất thức ăn chăn nuôi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

- Có nhà xưởng, trang thiết bị, quy trình công nghệ để sản xuất thức ăn chăn nuôi bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Có phòng phân tích kiểm nghiệm chất lượng thức ăn chăn nuôi hoặc thuê phân tích kiểm nghiệm tại cơ sở đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

- Có hệ thống xử lý chất thải bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường; có các điều kiện đảm bảo về an toàn lao động, an toàn vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về môi trường.

- Có nhân viên kỹ thuật có trình độ từ trung cấp trở lên về chuyên ngành liên quan, đáp ứng yêu cầu công nghệ sản xuất và kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi.

Hỏi: Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất thức ăn chăn nuôi?

Trả lời: Tại Điều 8 Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 5-2-2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất thức ăn chăn nuôi như sau:

- Công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc công bố hợp chuẩn, hợp quy theo quy định.

- Ghi và lưu nhật ký quá trình sản xuất ít nhất là 03 năm.

- Kiểm nghiệm, lưu kết quả kiểm nghiệm và lưu mẫu nguyên liệu, sản phẩm xuất xưởng; bảo quản các mẫu lưu 01 năm kể từ khi hết hạn sử dụng sản phẩm.

- Thể hiện các thông tin về chất lượng trên nhãn hàng hóa, bao bì hoặc tài liệu kèm theo đúng quy định của pháp luật.

- Thu hồi, xử lý hàng hóa thức ăn chăn nuôi không đảm bảo chất lượng và đền bù thiệt hại gây ra cho người chăn nuôi.

- Chấp hành sự kiểm tra về điều kiện sản xuất và chất lượng hàng hóa theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về các hoạt động liên quan đến thức ăn chăn nuôi.

Văn Út (thực hiện)

Chia sẻ bài viết