20/03/2012 - 21:00

Trà Vinh

Diện tích tôm chết lên đến hơn 1.000 ha

Theo Chi cục Nuôi trồng thủy sản Trà Vinh (Sở NN& PTNT), tuần qua có đến trên 5 triệu con tôm sú thả nuôi trên diện tích 510 ha của 525 hộ có tôm bị thiệt hại làm cho diện tích nuôi tôm bị chết tăng nhanh và chưa rõ nguyên nhân. Các ngành chuyên môn nhận định: Theo đánh giá sơ bộ tôm chết ở các hình thức nuôi quảng canh, quảng canh cải tiến và một số diện tích nuôi công nghiệp. Tôm chết ở giai đoạn từ 20- 30 ngày tuổi, có biểu hiện của bệnh đốm trắng và hoại tử gan tụy...

Đến nay các huyện ven biển của tỉnh Trà Vinh có hơn 11.563 hộ thả nuôi 848,3 triệu con tôm giống trên diện tích 12.412 ha. Tuy nhiên, mới 2 tháng đầu năm 2012 trên địa bàn tỉnh đã có hơn 40 triệu con tôm giống của 800 hộ có tôm nuôi bị chết, với diện tích hơn 1.017 ha, tăng 540 ha so với tuần trước. Cũng theo Chi cục Nuôi trồng thủy sản, trong 2 tháng đầu năm mới kiểm dịch được 339 triệu con tôm giống thả nuôi (chiếm 40% con giống thả nuôi); xử lý nhiều trường hợp không cho phép nhập tôm giống nhiễm bệnh vào tỉnh hơn 3 triệu con, tiêu hủy trên 3,5 triệu con tôm giống nhiễm bệnh vượt mức quy định.

NG.D

Chia sẻ bài viết