11/06/2019 - 19:27

DHG PHARMA bầu hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 -2023) 

(CT)- Ngày 11-6, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG Pharma) - mã cổ phiếu DHG, tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Với 200 cổ đông có mặt, đạt 96,07% tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết.

Các cổ đông bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV Ảnh: N.H

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm kỳ III (2014-2018), ông Đoàn Đình Duy Khương, Quyền Giám đốc DHG Pharma cho biết, DHG Pharma giữ vị trí dẫn đầu ngành công nghiệp dược Việt Nam 22 năm về doanh thu, lợi nhuận, thị phần và năng lực sản xuất. Sau 5 năm, giá trị vốn hóa của DHG tăng 1,4 lần, từ 4.248 tỉ đồng, tăng lên 10.329 tỉ đồng (đến ngày 28-12-2018); đến ngày 19-3-2019, giá trị vốn hóa đạt 15.297 tỉ đồng, tăng 2,5 lần. Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính năm 2018 đều tăng gấp 1,2 lần so với năm 2014. Chỉ số lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần (ROS) của DHG Pharma luôn duy trì ở mức cao 14-18% trong giai đoạn 2014-2018 và giữ mức ROS cao trong ngành dược Việt Nam. Cổ tức chi trả hằng năm luôn giữ ở mức 30-35% mệnh giá, cao hơn so với trung bình ngành dược và kế hoạch đề ra. Chất lượng sản phẩm của DHG Pharma luôn tuân thủ nghiêm ngặt theo các quy định về ISO/IEC 17025, GMP-WHO, GLP, GSP, GDP, GPP, Japan - GMP… trong quá trình sản xuất, lưu trữ và phân phối sản phẩm. Kết thúc năm 2018, doanh thu thuần của DHG Pharma đạt 3.882 tỉ đồng, đạt 96,6% kế hoạch. Trong đó, doanh thu hàng do DHG Pharma sản xuất tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2017. Tỷ lệ chia cổ tức cho các cổ đông năm 2018 là 35%.

Các cổ đông bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV Ảnh: N.H

Tại đại hội đã thông qua hàng loạt các vấn đề quan trọng của công ty như kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với chỉ tiêu chính: tăng trưởng 1,6% so với năm 2018 với doanh thu 3.943 tỉ đồng, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 30%. Hội đồng quản trị trình đại hội cổ đông về việc bổ sung và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát.

Hội đồng quản trị mới ra mắt tại Đại hội Ảnh: N.H

Đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 - 2023) bao gồm 7 thành viên, trong đó 2 thành viên độc lập. Năm thành viên hội đồng quản trị gồm các ông/bà: Đặng Thu Hà; Đoàn Đình Duy Khương; Jun Kuroda; Masashi Nakaura; Maki Kamijo. Hai thành viên độc lập gồm: Phan Minh Tiên và Đỗ Lê Hùng.  

Nam Hương

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
DHG PHARMA