27/06/2008 - 08:39

Đến năm 2010, phải đạt mục tiêu 100% người cao tuổi không sống trong nhà tạm

“Cần thực hiện cho được mục tiêu 100% người cao tuổi không sống trong nhà tạm vào năm 2010'’ - Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Người cao tuổi Việt Nam nhấn mạnh như vậy tại Hội thảo sơ kết giữa kỳ về thực hiện Chương trình hành động quốc gia người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2005 – 2010, do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 26-6, tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng nêu rõ: Cần nâng cao nhận thức về người cao tuổi, tập trung thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng, Chương trình hành động của Chính phủ, kế hoạch của Ủy ban quốc gia, đưa nội dung này vào hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên, động viên cộng đồng xã hội tham gia chăm sóc, tạo

điều kiện cho người cao tuổi đóng góp sức lực, trí tuệ vào sự nghiệp chung. Ủy ban quốc gia người cao tuổi tiếp tục củng cố tổ chức từ trung ương đến địa phương; triển khai, lồng ghép chương trình, mục tiêu về người cao tuổi vào chủ trương, chính sách của các bộ ngành, địa phương, phân rõ trách nhiệm từng bộ, ngành, địa phương, tiếp tục rà soát, bổ sung, thực hiện tốt chính sách nhà ở, y tế, bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội… đối với người cao tuổi.

Hiện nước ta có khoảng 7,94 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng 9,45% dân số. Qua thực hiện Chương trình hành động quốc gia, 95% người cao tuổi được cải thiện đời sống; 3,1 triệu người được hưởng lương hưu và trợ cấp xã hội; 93,88% người cao tuổi được khám, chữa bệnh và được hưởng chăm sóc của gia đình; người cao tuổi nghèo, cô đơn được khám chữa bệnh miễn phí. Hầu hết, người cao tuổi từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu đều được hưởng trợ cấp xã hội… Tuy nhiên, kết quả khảo sát mới đây cho thấy vẫn còn khoảng 18% người cao tuổi sống trong nhà tạm.

PHÚC HẰNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết