16/11/2013 - 18:33

Đề nghị xử lý dứt điểm đối với các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị ngành chức năng có biện pháp xử lý dứt điểm đối với cơ sở sản xuất cồn thuộc địa bàn quận Thốt Nốt; lò nấu nhớt ở xã Vĩnh Trinh vì hiện nay các cơ sở này vẫn còn gây ô nhiễm. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

* Đối với các cơ sở sản xuất cồn ở quận Thốt Nốt

Các cơ sở sản xuất cồn thuộc địa bàn quận Thốt Nốt là những đối tượng thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, đối tượng lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản do UBND quận Thốt Nốt quản lý, giám sát. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Thốt Nốt tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất cồn thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn quản lý.

Công ty TNHH sản xuất thương mại Huy Việt Tây Đô là cơ sở sản xuất cồn thuộc địa bàn quận Thốt Nốt thuộc đối tượng thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường do Sở quản lý, giám sát. Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra Công ty vào tháng 5-2013, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường với mức phạt 340.000.000 đồng và buộc Công ty khắc phục hậu quả.

* Lò nấu nhớt ở xã Vĩnh Trinh

Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra cơ sở tái chế nhớt Nguyễn Thị Ba vào tháng 5-2013. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở không hoạt động (ngưng hoạt động từ đầu năm 2013 đến nay). Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ cơ sở liên hệ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Thạnh để được hướng dẫn thực hiện đầy đủ các thủ tục và biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành. Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở tái chế nhớt thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ bài viết